Starka och trygga bostadsområden i teori och praktik


Plats: Aulan, Hälsa och Samhälle, Malmö Universitet, Jan Waldeströms gata 25 (Sjukhusområdet)
Datum och tid: Torsdagen den 19 maj, 13-16.

En praktikerkonferens arrangerad av Institutionen för kriminologi vid Malmö Universitet, forskargruppen ”Space, Place & Crime” och Länsstyrelsen Skåne.
En konferens om hur lokalsamhället, tillit och trygghet hänger samman samt exempel på konkreta insatser för att utveckla bostadsområden i positiv riktning.


Klicka här för att ladda ner presentationerna.

Torsdagen den 19 maj

13:00 - 13:10
Intro
BLOCK 1 (Moderator Manne Gerell): Om hur lokalsamhället, tillit och trygghet hänger samman
13:10 - 13:25
Föreläsning 1: Tillit i lokalsamhället: Hur och var känner man tillit och hur kan det stärkas?
Anna-Karin Ivert, Biträdande professor
13:25 - 13:30
Frågor/uppföljning
13:30 - 13:45
Föreläsning 2: Trygghet: var och när känner man sig egentligen otrygg?
Karl Kronkvist, Doktorand
13:45 - 13:50
Frågor/uppföljning
13:50 - 14:00
Kort paneldiskussion med föreläsare 1-2
Vad betyder detta konkret för praktisk områdesutveckling?
14:00 - 14:30
Fika
BLOCK 2: Om vad som kan göras (Moderator Alberto Chrysoulakis): Exempel på arbete med områdesutveckling

14:30 - 14:40
Föreläsning 3: Områdesutveckling och BID
Jennie Di Rocco, Doktorand
14:40 - 14:45
Frågor/Uppföljning
14:45 - 14:55
Föreläsning 4: SafeGrowth® - en metod för stadsdelsutveckling
Företrädare från Helsingborgs stad
14:55 - 15:00
Frågor/Uppföljning
15:00 - 15:10
Föreläsning 5: Grannsamverkan och självförvaltning
Manne Gerell, Docent
15:10 - 15:15
Frågor/uppföljning
15:15 - 15:50
Paneldiskussion: Praktiker från olika kommuner/verksamheter? TEMA: Hur arbetar vi med områdesutveckling? Har vi evidens för det vi gör? Hur kan vi applicera det här i glesbygd?

15:50 - 16:00
Sammanfattning, framåtblick
 

Anmäl dig!