Program 13.30-16.00

13.30 Varmt välkomna!
Medverkande: Generaldirektör Nader Ahmadi

Hur förberedda är unga inför första dagen på jobbet?

Att förbereda unga inför arbetslivet är en uppgift som är väldigt angeläget eftersom vi vet att många unga ofta råkar ut för olyckor på arbetsplatser. Men hur väl förberedda är egentligen unga inför första dagen på jobbet? Vi kommer presentera resultaten från två projekt med koppling till skolans värld.

I projektet Arbetsmiljökunskap i skolan har vi undersökt omfattningen av utbildning i arbetsmiljökunskap i den svenska grund- och gymnasieskolan. I det andra projektet Arbetsmiljökunskap för unga har vi på uppdrag av Nordiska ministerrådet producerat ett utbildningsmaterial för skolungdomar i åldern 13–16 år. Materialet inriktar sig på förebyggande insatser inom arbetsmiljöområdet och kommer finnas tillgängligt på alla nordiska språk.
Medverkande: Kommer inom kort.

Den seniora arbetskraftens psykosociala arbetsmiljö

Andelen äldre medarbetare på våra arbetsplatser ökar och ålderspensionen håller på att senareläggas. Samtidigt vet vi att förändring av kognitiv och fysisk förmåga, ålderism och negativa attityder till äldre medarbetare, är faktorer som bland annat påverkar arbetslivet för den här gruppen. Under webbinariet presenterar vi resultat från en sammanställning av internationell forskning forskning med relevans för ett svenskt sammanhang om faktorer med betydelse för den seniora arbetskraften.
Medverkande:
Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap epidemiologi och docent i arbetsvetenskap vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad.
Panelsamtal

Lantbrukares organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Lantbrukare är viktig grupp för att medverka till ett framtida hållbart samhälle. Vi presenterar resultat från en kunskapssammanställning med fokus på lantbrukares organisatoriska och sociala arbetsmiljö.
Medverkande:
Peter Lundqvist, professor vid Institutionen för människa och samhälle vid Sveriges lantbruksuniversitet

Vad innebär det att ha en robot som sin närmaste kollega?

Arbetslivet har förändrats grundligt tack vare den intensiva digitaliseringen, ökade användning av robotar och utvecklingen av AI är ingen nyhet längre. Men vad innebär det att ha en robot som sin närmaste kollega och vilken påverkan har detta på arbetsmiljön?
Medverkande: Kommer inom kort.

PAUS MED RÖRELSE

Analys och utvärdering

Myndigheten har i uppdrag att utvärdera statliga initiativ, samt utföra analyser och bedriva forskning med syfte att sprida kunskap inom arbetsmiljöområdet. Vi kommer berätta om hur vi arbetar inom utvärdering och analys och ge exempel på projekt vi arbetar med.
Medverkande:
Thomas Nessen, processledande analytiker Myndighet för arbetsmiljökunskap
Lennart Svensson, professor emeritus institutionen för beteendevetenskap och lärande, pedagogik och sociologi vid Linköpings universitet.
Annette Nylund, processledande analytiker Myndighet för arbetsmiljökunskap

Ledarskap, hälsa, produktivitet och prestation

Vi kommer att presentera resultatet från en kunskapssammanställning med fokus på ledarskap, arbetets organisering och medarbetarnas hälsa kopplat till produktivitet och prestation, inom olika branscher.
Medverkande: Kommer inom kort.

16.00 Tack för visat intresse och hej då!