Övergripande program


Tisdag 17 april

Malmö Live, Malmö
08:00
REGISTRERING och garderob med bagageinlämning. registreringen öppen till kl. 14:00
09:00
Årsmöten för föreningar och nätverk - fram tilll kl. 12.00
13:00
Vårmötet öppnar! Ros-Marie Carlsson, Kultur- och fritidskommunalråd hälsar alla välkomna till Malmö
13:05
Inledning av Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges Museer och Maria Jansén , ordförande för Sveriges Museer tillsammans med Katarina Carlsson, museichef för Malmö Museer
13:10
Ekonomi och politik - räkna med museerna! Maria Ward, Kulturnämndens ordförande i Region Skåne, Syliva Björk, Kulturnämndens ordförande i Malmö, Per Olsson Fridh, statssekreterare vid Kulturdepartementet och Kulturutskottet ordförande Olof Lavesson - separata inlägg från varje person och därefter en kort diskussion kring årets tema 
13:40
Årets museum - inleds med samtal med de nominerade museerna - priset delas ut av Per Olsson Fridh
14:00
Riksantikvarieämbetet – Sveriges nya museimyndighet, om utveckling och samverkan - Lars Amréus, riksantikvarie och Eric Fugeläng, museisamordnare samtalar om Riksantikvarieämbetets roll och vidgade ansvar inom museiområdet. Under samtalet ges också en kortare presentation av vad som kommit fram genom den löpande museidialogen och ett axplock av aktuella behov och insatser.
14:40 
Paus med kaffe, frukt och mingel.
15:10 
Omvärldsanalys, Annika Winsth, chefekonom Nordea -  Hur skapar vi ett helt samhälle där individer är lyckliga såväl kulturellt som ekonomiskt? Sverige är en liten ö i en global värld, vad betyder det och hur påverkar det våra möjligheter att själva välja?
15:45 
Museernas roll i kulturdriven turism - Besöksnäringen är idag en av Sveriges snabbast växande näringar. Kultur i förädlad form bidrar i hög grad till den attraktionskraft som driver resandet och därmed besöksnäringen framåt. Vad krävs för en fortsatt stark utveckling? Vad har och kan museerna ta för roll i den utvecklingen och hur stärker vi samverkan mellan museerna och övrig besöksnäring inom en destination? Ett samtal mellan projektledare Linn Uggerud, Svensk Turism AB och Erika Rosander, Tillväxtverket, strateg Anna Hag, Visita, museichef Susanne Thedéen, Gotlands museum och chef John Brattmyhr, Skansen. 
16:20 
Årets pedagogiska pris delas ut av FUISM – föreningen för pedagogisk utveckling på svenska museer och kulturinstitutioner. Priset Årets utställning delas ut av Forum för utställare.
16:30 
Melleansnack och musik med Emil Jensen. Emil är en av våra mest mångsidiga artister. De senaste åren har han gjort flera hyllade Sommarprat och Vinterprat i Sveriges radio, där han även hörs som kåsör i Godmorgon, Världen och i Tankar för dagen. å scen blandar han sin musik med komik, lyrik, satir och mellansnack till en helt egen genre
17:00 
Moderatorn sammanfattar och avslutar
18:30 
Mingelmiddag på Rådhuset i Malmö – Malmö stad är värd, Smaka på Skåne 1 samt visning av Landstingssalen och Knutssalen av fd stadsantikvarie Anders Reisnert och fd museichef Göran Larsson, Malmö Museer.

Onsdag 18 april

Gemensam förmiddag på Palladium i Malmö
08:00
Registrering på Palladium. Registreringen öppen till kl. 13:00
09:00
Inledning – kort sammanfattning av gårdagen Mats Persson och Maria Jansén
09:10
Ny dansk museipolitik - Ole Winther, kontorschef Slots- och Kulturstyrelsen i Danmark och Visioner för en ny museumsstruktur Frank Birkebaeck, museidirektör/utredare. Danske statligt erkända museer modtager et statligt bidrag til driften. Det fordeles efter kriterier, som er betinget af historiske forudsætninger, der ikke længere giver mening. Kulturministeren har bett två visionsgrupper ställa forslag om et nytt tildelningsystem, der skal diskuteras på et museumsmøde i slutningen af januar. Frank Birkebæk vil orientere om forslagene og diskussionen blandt museerne.
09:50
Årets Guldpris delas ut av UEForum – UtställningsEtiskt Forum. Årets samtidsdokumentation delas ut av nätverket DOSS – Dokumentation av samtida Sverige.
10:00 
Musikinslag – tema, från Musik bakom galler, sånger av kvinnor på fängelset Hinseberg, framförs av Sara Thuresson
10:15
Paus med kaffe, frukt och mingel
10:45
Rörelsernas museum - hur gick det till? - Malmö stad presenterar hur ett nytt museum blir till med fokus på den politiska processen, från det första initiativet till förstudie till regeringsbeslut. Hösten 2017 beslutade regeringen att tilldela Malmö stad 5 MKR per år för att gå vidare med arbetet med ett museum kring migration, med namnet Rörelsernas museum.  
11:15
Mat och måltid – kulturarv med förhinder - Håkan Jönsson fil dr, presenterar hur det går att släppa den politiskt betingade ängsligheten för måltidens kulturarv och med maten i fokus både skapa ekonomisk nytta och utveckla museernas roll som gränsöverskridande kulturförmedlare.
11:45
Musikinslag – tema, från Musik bakom galler, sånger av kvinnor på fängelset Hinseberg, framförs av Sara Thuresson
11:50
Sammanfattning av det gemensamma mötet – info om eftermiddagen och om Dag 3, Mats Persson och Maria Jansén.
12:00
Lunch – FoodTrucks utanför Palladium.
13:00
IDÉTORG och Valbara parallella seminiaier
17:00 
Avslutning på dagen
17:00 
Smaka på humle! Mingel och ölprovning i utställningen med samma namn på Malmö Museum samt öppet på Restaurang Wega för ev fördrink på egen bekostnad
18:30
Mingelmiddag på Teknikens och Sjöfartens Hus, Malmö Museer med Region Skåne som värd – Smaka på Skåne 2

Torsdag 19 april

Seminarier förlagda till de skånska museer som är medarrangörer
08:00
Grupp 1-10, utgår från Malmö C, se exakta tider i separat program
16:00
cirkatid för avslut på dagen - hemresa

VÅRMÖTE 2018
Sveriges museer i samarbete med Malmö museer och flera andra skånska museer