Årsmöten för föreningar och nätverk


17 april kl. 09.00 -12.00 

Du anmäler dig till årsmöte genom att mejla din kontaktperson här nedan, med undantag för Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte ,  där anmäler du dig direkt i anmälningsformuläret alternativt till Meetagain konferens (mer info längre ner).

Centralmuseernas samarbetsråd
Glasrummet, Teknikens och Sjöfartens hus
kontaktperson Maria B Olofsson
maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se

FOMU - Forskning vid museer
Lönnrummet, Malmöhus slott, Malmö Museer
kontaktperson Cecilia Bygdell
cecilia.bygdell@upplandsmuseet.se

FRI, friluftsmuseer i Sverige
Studiesalen, Malmöhus slott, Malmö Museer
kontaktperson Henrik Zipsane
henrik.zipsane@jamtli.com

Genus i museer
Faktarummet, Kommendanthuset, Malmö Museer
kontaktperson Eva Hult
eva.hult@maritima.se

Länsmuseernas samarbetsråd
Hörsalen i Teknikens och Sjöfartens hus
Malmö Museer
kontaktperson Nisse Hemmingsson
nisse.hemmingsson@telia.com

Du anmäler dig till Länsmuseernas samarbetsråds årsmöte i samband med att du anmäler dig till Vårmötet. Om du bara ska delta på årsmötet och eventuellt  behöver boka hotell ber vi dig att kontakta Meetagain konferens, som hjälper dig vidare. 
varmote2018@meetagain.se 

Svenska ICOM
övre plan, Kommendanthuset, Malmö Museer
kontaktperson Katherine Hauptmann
katherine.hauptmann@historiska.se
 

VÅRMÖTE 2018
Sveriges museer i samarbete med Malmö museer och flera andra skånska museer