Årsmöten för föreningar och nätverk


Årsmöten 9 April kl. 10-12 i möteslokaler på Jamtli
Du anmäler dig till årsmöte genom att mejla din kontaktperson här nedan. 

Om du bara ska delta på ett av nedanstående årsmöten (inte Vårmötet 2019) och eventuellt behöver boka hotell ber vi dig att kontakta Meetagain konferens, som hjälper dig vidare. Mejla till varmote2019@meetagain.se.Centralmuseernas samarbetsråd
Möteslokal: Festinrummet, Stiftelsen Jamtli
Kontaktperson: Maria B Olofsson
Anmäl dig till: maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se

FRI, friluftsmuseer i Sverige
Möteslokal: Rumarsalen, Landsarkivet Östersund
Kontaktperson: Henrik Zipsane
Anmäl dig till: henrik.zipsane@jamtli.com

Genus i museer
Möteslokal: Grändateljén, Stiftelsen Jamtli
Kontaktperson: Patrik Steorn
Anmäl dig till: patrik.steorn@thielskagalleriet.se

Länsmuseernas samarbetsråd
Möteslokal: Rentzogsalen, Stiftelsen Jamtli
Kontaktperson: Hans Kindgren
Anmäl dig till: Olsson.kindgren@outlook.com

Svenska ICOM
Möteslokal: Sjögrensalen, Landsarkivet i Östersund
Kontaktperson: Daniel Wetterskog
Anmäl dig till: daniel.wetterskog@scenkonstmuseet.se