Program 

Program i plenum:

Digitalisering – en nyckel till hållbarhet

Plenumpassen innehåller presentationer från huvudtalare och panelsamtal som riktar sig till alla med intresse för digitalisering inom planering, byggande och förvaltning. Här får du inspiration från ledande experter inom området.

Programspår 1:

Datadriven utveckling i planprocessen

Spåret handlar om hur vi genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan effektivisera planprocessen, inkludera invånarna och få bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Programspår 2:

Digitalisering för hållbar bygg och förvaltning

Spåret riktar sig framförallt till dig som är intresserad av digitala tekniker inom BIM, samhällsbyggande, processer och ledarskap. Du får bland annat ta del av nya tekniker och goda exempel på hur de används.