Kunskapslunch E2B2
6 november, Webbinarium

Kunskapslunch: Självförsörjande bostadsområde i urban miljö – är det möjligt?

Är det realistiskt att bygga ett självförsörjande bostadsområde i urban miljö som inte är inkopplad på elnätet, fjärrvärmenätet eller kommunalt vatten och avlopp? Svaret får vi under kunskapslunchen den 6 november. Om det blir ett positivt svar finns det redan planer på att bygga ett sådant område i Jönköping.

Börjar: fredag den 6 november 2020 kl. 12.00
Slutar: fredag den 6 november 2020 kl. 13.00
Plats: Webbinarium (länk skickas till deltagarna innan mötet)

Infrastrukturen för energi, vatten och avlopp är på vissa håll hårt belastad, vilket blir en begränsning vid till exempel förtätning i en stad. Konceptet YEAH (Yellon Environmental and Aestethic Housing) tar sig an den utmaningen genom att skapa off-grid-boende i urbana miljöer. Konceptet undersöks nu i ett projekt i forsknings- och innovationsprogrammet E2B2.

I projektet undersöks en grupp med energieffektiva bostadshus som ska vara off-grid och ha tillgång till 100 procent förnybar energiförsörjning. Även vatten- och avloppssystemet ska vara off-grid och recirkulation av vatten, värmeåtervinning från avloppet liksom ventilationen påverkar energilösningens utformning. Eftersom energisystemet ska vara självförsörjande hela året krävs stora och kostsamma energilagringslösningar. Det innebär att man i projektet kommer att utveckla modeller och genomföra simuleringar för att få nödvändiga insikter hur systemet kan optimeras för att minimera kostnader för investering och drift.

Kunskapslunchen är ett samarrangemang mellan E2B2 och IQ Samhällsbyggnad.

Om E2B2: 
E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Inom E2B2 arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att utveckla byggandet och boendet i samhället. E2B2 är ett program från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordinator.

Anmäl mig