Kunskapslunch E2B2
6 november, Webbinarium

Program


12.00 Välkommen
Anders Nilsson, E2B2, hälsar välkommen och presenterar E2B2.

Modern komfort i framtidens kretslppsboende
Pär Löfstedt, Yellon, berättar om YEAH-konceptet. Det är Yellon som är initiativtagare till konceptet.

Hållbarhet, klimat och ekonomi i fokus när framtidens bostäder planeras i Jönköping
Thorbjörn Hammerth, Vätterhem
Berättar om Vätterhems arbete för samhällsnytta samt satsningar på självförsörjande off-grid-bostadshus som har möjliggjort projektet.

Självförsörjande bostadsområde i urban miljö - energianalys och optimering
Anders Lundblad, RISE
Presenterar resultaten från forskningen där YEAH-konceptet undersökts. Anders har tillsammans med forskare vid Mälardalens högskola modellerat uppbyggnaden av ett off-grid-bostadsområde, gjort energianalys och tittat på potentialen och utmaningar vad gäller tekniska och ekonomiska aspekter.

Frågor, reflektioner och diskussion

13.00 Avslutning

Anmäl mig