Program

09.15
Incheckning, tekniktest
09.30
Konferensen börjar 
12:00-13:00
Lunch 
14:45
Konferensen slutar 

Moderatorer: Lovisa Madås, Agfo och Eva Sundberg, Jordbruksverket  

Inledning   
Jennie Nilsson, landsbygdsminister, Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket och Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket. 
 
Styrkan med en livsmedelsstrategi  

Representanter från olika led i livsmedelskedjan ger sin bild av hur strategin är ett stöd i det dagliga arbetet och vad styrkan är med att ha en livsmedelsstrategi. 
 
Medverkande
Danyel Couet, Restaurang Allegrine   
Emma Nilsson Billefors, Maxi ICA Stormarknad Nacka  
Karolina Valdemarsson, Cerealia Sverige  
Per Nilsson, Esplunda Gård   
 

Tillsammans når vi målen    

Exempel på hur samarbete mellan olika aktörer i livsmedelskedjan bidrar till resultat och att målen nås.  
 
Medverkande
Josefin Jönsson, KLS Ugglarps, och Amanda Karltorp, Jordbruksverket om export av griskött till Filippinerna 
 
Samtal mellan Patrik Gill, Köpings kommun och Anna Karin Quetel. Livsmedelsverket om Offentliga måltider 
 
Generaldirektörerna från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten samt Kemikalieinspektionen.  
 
Medverkande 
Annica Sohlström, Livsmedelsverket  
Björn Risinger, Naturvårdsverket 
Jakob Granit, Havs- och Vattenmyndigheten 
Per Ängquist, Kemikalieinspektionen  
 

Innovation och inspiration för en stärkt livsmedelskedja   

Exempel på hur innovation driver utvecklingen framåt och bidrar till målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja.   
 
Medverkande
Marie Gidlund, Sweden Food Arena (introduktion) 
Representant från Wiggeby Gård 
Per Frankelius, Linköpings Universitet  
 

Hållbar livsmedelsproduktion och ökad stolthet för svenska livsmedel och svensk gastronomi  

För att nå målen i livsmedelsstrategin måste utvecklingen och produktionen vara hållbar. Tareq Taylor ger sin syn på hållbarhet och förutsättningarna för svensk mat och gastronomi.  
 

Full fart framåt  

Anna Karin Hatt, LRF, Björn Hellman, Livsmedelsföretagen Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel, och Stefan Lundin, Visita deltar i en panelreflektion om hur vi når målen i livsmedelsstrategin.  
 
Christina Nordin och Gunilla Nordlöf avslutar konferensen.