Program tisdag 27 april

 

Plenum i sändning från Wisby Strand

Moderatorer: Maria Jansén & Jeanette Gustafsdotter, Sveriges Museer.

13.00
Vårmötet öppnas
Välkommen!
Maria Jansén, Sveriges Museer, Joakim Malmström, Riksantikvarieämbetet samt Susanne Thedéen, Gotlands Museum.
Kulturminister Amanda Lind
Årets museum
Presentation av de nominerade museerna.
Kulturminister Amanda Lind delar ut priset.
14.00
Paus
14.15
Tillsammans är det viktigaste ordet av alla!
Jan Eliasson, före detta vice generalsekreteraren för FN talar om sin långa erfarenhet av samverkan på global nivå, där respekt och kulturförståelse framhålls som viktiga beståndsdelar. Han har erfarenhet av förhandlingar, internationella konflikter, humanitära frågor och hållbarhetsarbete.
14.45

ICOM och museidefinitionen

Medea Ekner, Svenska ICOM, ger oss en lägesrapport från det globala samverkansprojektet och reflekterar kring processens utmaningar.
15.00
Paus
15.15

Prisutdelning

Priset för Årets utställning delas ut av Forum för utställare, Årets pedagogiska pris delas ut av FUISM och priset för Årets samtidsdokumentation delas ut av nätverket DOSS.
15.30

Tre samtal kring samverkan inom museibranschen
Anders Högberg, professor, Linnéuniversitetet, om museerna och universiteten
Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet, om museerna och skolan
Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, om museerna och digitaliseringen

16.15
Avrundning av dagen
16.30
Dagens program avslutas
KONTAKT
Konferensinnehållet:
Jenny Westfält, Gotlands Museum
Maria Rossipal, Riksantikvarieämbet

varmotet@sverigesmuseer.se


Anmälan:
Meetagain, 08 - 664 58 00 
varmotet2021@meetagain.se