Program torsdag 29 april


Plenum i sändning från Wisby Strand

Moderatorer: Eric Fugeläng, Riksantikvarieämbetet & Susanne Thedéen, Gotlands Museum.

08.30
Välkommen till dag 3
08.40
Hur utvecklar vi samverkan som leder framåt?
Anna Zingmark, Länka Consulting, pratar om framgångsfaktorer i samverkan. När vi leder samverkan mellan organisationer behövs andra förhållningssätt och metoder än de vi är vana vid i våra organisationer. Vi behöver bland annat intressera oss för hur vi integrerar perspektiv, involverar och mobiliserar.
09.30
Paus
09.45
Talman Andreas Norlén i samtal om samverkan och demokrati
Riksdagens demokratijubileum firar hundra år av svensk demokrati. Riksdagen vill öka kunskapen om demokratins landvinningar i går, inspirera till samtal om dess roll i dag och belysa dess utmaningar i morgon. Hör talman Andreas Norlén samtala med våra moderatorer om vikten av samverkan för demokrati.
10.15
Museer i samverkan
Hur ser det egentligen ut med samverkan mellan statlig, regional, kommunal och ideell nivå i Sverige? Hur vill vi att den ska se ut i framtiden?
Panelsamtal med Ann Follin, Centralmuseernas samarbetsråd, Jonas Hellberg, Länsmuseernas samarbetsråd, Britta Söderqvist, representant för de kommunala museerna och Cecilia Johansson, representant för övriga museer.
11.00
Paus
11.15
Medverka - samverka - påverka: hur går vi vidare?
Maria Jansén, fram till i går Sveriges Museers ordförande, tar pulsen på Sveriges nytillträdda ordförande och Joakim Malmström, nytillträdd riksantikvarie
11.45
Avslutning

Moderatorerna summerar årets vårmöte

12.00
Vårmötet avslutas

 
KONTAKT
Konferensinnehållet:
Jenny Westfält, Gotlands Museum
Maria Rossipal, Riksantikvarieämbet

varmotet@sverigesmuseer.se


Anmälan:
Meetagain, 08 - 664 58 00 
varmotet2021@meetagain.se