Inbjudan till kurs Laktester – bedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter

Kursen vänder sig till miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner samt berörda avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Inga särskilda förkunskaper om laktester krävs för att delta i kursen.
 

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om hur och när man kan använda de laktester som rekommenderas för miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter.

Läs mer om kursens innehåll och föreläsare här.

Praktisk information

Plats: Linköping, Statens geotekniska institut  
Datum: 10 mars 
Tid: kl. 09:15-16:30
Sista anmälningsdag: 24 februari 


Plats: Stockholm/Arlanda Radisson Blu Airport Hotel
Datum: 11 mars kl.
Tid: kl. 09.15-16.30.
Sista anmälningsdag 8 februari.
Kursdagen inleds med registrering och kaffe från kl. 09.00

Avgift: 4900 kr exklusive moms.
I avgiften ingår föreläsningar, demonstration, dokumentation och måltider.

Återbud: Avanmälan görs kostnadsfritt fram till och med sista anmälningsdag.
Eventuella återbud som anmäls därefter debiteras full kursavgift.
Skicka gärna en ersättare vid förhinder.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller ställa in kursen vid för få anmälningar.

Med hänsyn till rådande  läge med coronapandemin så kan det bli aktuellt med digitala kurser.
Samma datum och tider den 10 och 11 mars gäller om de fysiska kurserna ersätts med digitala kurser.

Beslut kring om kursen blir fysisk eller digital kommer att tas i början av 2021.


Klicka nedan på det datumet du önskar delta

Linköping 10 mars                                                                                         Stockholm/Arlanda 11 mars