Inbjudan till kurs Laktester – bedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter

Kursen vänder sig till miljöhandläggare på länsstyrelser och kommuner samt berörda avfallsproducenter, deponiägare och konsulter. Inga särskilda förkunskaper om laktester krävs för att delta i kursen.
 

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om hur och när man kan använda de laktester som rekommenderas för miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter.

Läs mer om kursens innehåll och föreläsare här.

Praktisk information

Kursen är fullsatt. 

Klicka här för att komma till väntelistan

Plats: Digital 
Datum: 10 mars 
Tid: kl. 08:30-16:30
Sista anmälningsdag: 26 februari 

Plats: Digital - Fullsatt 
Datum: 11 mars
Tid: kl. 08:30-16.30.
Sista anmälningsdag 26 februari.

Max antal per tillfälle är 20 personer. 

Avgift: 3900 kr exklusive moms.
I avgiften ingår föreläsningar, demonstration och dokumentation.

Återbud: Avanmälan görs kostnadsfritt fram till och med sista anmälningsdag.
Eventuella återbud som anmäls därefter debiteras full kursavgift.
Skicka gärna en ersättare vid förhinder.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller ställa in kursen vid för få anmälningar.

Med hänsyn till rådande läge med Coronapandemin så kommer kursen att hållas digital.

Klicka nedan på det datumet du önskar delta

10 mars                                                                                         11 mars