Välkommen med din anmälan till

Utbildning kring effektivitet

Välj nedan vilket tillfälle du/ni önskar delta.

Utbildningstillfälle 1, 11 mars och 26 mars 2021 Fulltecknad. Anmälan är stängd. Sista anmälningsdag var 19 februari.

Utbildningstillfälle 2, 20 april och 6 maj 2021 Fulltecknad. Anmälan är stängd. Sista anmälningsdag var 2 april.