Arbeta smart inom planering och byggande 2021

 

Tid: 20/9, 28/9, 4/10, 11/10 2021
Plats: Stockholm (Bryggarsalen) och digitalt

Digital samhällsbyggnadsprocess för hållbara städer och samhällen

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet inom planering, byggande och förvaltning. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och ta fram bättre underlag för att bygga hållbara städer och samhällen.

Arbeta smart!

Välkommen till Arbeta smart inom planering och byggande 2021 där du får återse dina branschkontakter och möta nya  för innovativa samarbeten och erfarenhetsutbyte inom digital samhällsbyggnad. På konferensen tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med digitala arbetssätt och ny affärslogik i samhällsbyggnadssektorn.

Vi startar den 20 september i Bryggarsalen i Stockholm. Antalet platser i lokalen är begränsat så att vi ska kunna mötas tryggt, men vi webbsänder också. Programmet fortsätter därefter digitalt vid tre tillfällen: 28 september, 4 oktober och 11 oktober.

Varmt välkommen!
 

Anmäl dig   Program