Press

 

Pressackreditering

Vill du som journalist eller kommunikatör ackreditera dig till konferensen? Maila dina uppgifter till info@bimalliance.se och märk mailet med Press Arbeta Smart så kan du delta på föreläsningarna utan kostnad. 
 

 Om konferensen