Visitadagen 2021
Digital sändning |3 maj

Registrering

Visitadagen 2021

Visitadagen 2021 är ett helt kostnadsfritt digitalt evenemang för Visitas medlemmar samt nära samarbetsparter.
Till föreningsstämman har dock enbart medlemmarna access. I din anmälan anger du därför vilka delar du vill delta i. Respektive sändning får sedan en unik länk med tillhörande lösenord. Vänligen observera att om du anmäler dig till både föreningsstämman och Visitadagen 2021 kommer du att erhålla två länkar. Denna information får du skickat till dig på angiven e-postadress veckan innan sändningen. 

Föreningsstämman 

I år är det än viktigare att du som vill kunna rösta anmäler detta i förväg. Senaste dag för anmälan till föreningsstämman är 30 april, 17:00.  

Förslag och frågor
Visitas medlemmar har möjlighet att komma in med förslag och frågor till föreningsstämman senast den 5 april 2021.
Stämmohandlingar finner du här.

Sista dag för registrering till stämman var 30 april, 17:00. Du kan fortfarande anmäla dig till Visitadagen.