Registrering Barnrättsdagarna 2021

Barnrättsdagarna genomförs som en digital konferens med start 14 september 2021. Alla föreläsningar kommer finnas tillgängliga i en digital plattform för de som anmält sig. Samtliga föreläsningar kommer ligga kvar i den digitala plattformen under tre månader. 

Anmälan är bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att återbetala avgiften, men du kan skicka en annan representant.
Vid frågor om din anmälan och eventuella ändringar kontakta Meetagain 08-664 58 00 alt. barn2021@meetagain.se


Starta din anmälan genom att klicka på din deltagarkategori.

Deltagare

Deltagaravgift ordinarie deltagare:
2 600 kr ex. moms.

 

Student

Deltagaravgift för studenter:
500 kr inkl moms (400 kr exkl.moms).

Begränsat antal platser. 

Du ska vara beredd att skicka studentbevis vid förfrågan.

Utställare 

Utställaravgift: 7 000 kr ex moms.

Utställaravgiften inkluderar digital monter
samt deltagande för 1 person.
Mer information för utställare finns här >>

Utställarpersonal 

Deltagaravgift, utställarpersonal 2 och 3:
 
1 500 kr ex moms.

Max 2 extra personer per utställare.
För följande personer gäller ordinarie deltagaravgift..

 Seminarieföreläsare

Föreläsare i seminarierna enligt program.

 Frågor om din anmälan

Kontakta Meetagain: 08-664 58 00  |  barn2021@meetagain.se

 

Barnrättsdagarna arrangeras av: