FSÖ Studiedagar 2022
24 - 26 augusti 2022
Clarion Hotel & Congress SEA U 

Välkommen till FSÖ Studiedagar 2021

Elmia Kongress & Konserthus i Jönköping och digitalt på distans 
25 - 27 augusti 2021.

Studiedagar
Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar den
25 – 27 augusti 2021. För alla medlemmar så kommer föreningens årsmöte att hållas den 26 augusti. Nytt för i år är att vi räknar med att genomföra dagarna både i Jönköping och digitalt för de som inte har möjlighet att närvara på plats. Detta gäller även deltagande vid årsmötet.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att säkerställa fortsatt arbete kring smittspridning. 
Styrelsen beslutade den 21 juni att genomföra Studiedagarna på plats och digitalt.


Program
Programmet kommer att se något olika ut beroende om du är på plats eller deltar digitalt - se detaljerat program under fliken "Program" ovan.   

Kvällsarrangemang
Studiedagarna kommer för dem som deltar på plats erbjuda kvällsarrangemang onsdag och torsdag. Onsdagens Kommunkväll sker på Kulturhuset Spira i centrala Jönköping där det blir en informell middag.
Torsdagens Festmiddag inklusive underhållning sker på Elmia.

Bussar
Bussar kommer att erbjudas för transporter mellan konferensanläggningen och centrala Jönköping. Se fliken "Bussar" ovan för detaljer. 

Hotellbokning
Hotellrumsbokning kan göras under anmälningsprocessen via fliken "Anmälan" ovan.

Deltagaravgifter
Deltagaravgiften för "På  plats" är 4 000 kr exklusive moms för medlemmar, och 4 800 kr exklusive moms för icke medlemmar. I avgiften ingår: Tillträde till hela det gemensamma programmet. Eftermiddagskaffe och middag onsdag, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och middag med underhållning under torsdagen samt förmiddagskaffe fredag morgon. Möjlighet att fritt välja 2 av 8 seminarier under torsdagen. 

För digitalt deltagande är avgiften 2 500 kr exklusive moms för medlemmar, och 3 300 kr exklusive moms för icke medlemmar. I avgiften ingår digitalt tillträde till hela det gemensamma programmet varav 2 utvalda seminarier torsdag. (se programmet ovan)

Årsmöte
I samband med Studiedagarna hålls också föreningens årsmöte torsdag den 26 augusti 2021. Kallelse till årsmötet sänds ut separat. Deltagande i årsmötet är kostnadsfritt. 

Anmälan och avbokning
Anmälan och hotellbokning via fliken "Anmälan" ovan.
Anmälan för deltagande på plats hålls öppet tills vidare, dock senast 5 augusti. OBS: Begränsat antal platser.
Anmälan för digitalt deltagande öppet till 16 augusti. 
Anmälan är bindande - platsen kan överlåtas till annan  deltagare.

Har du frågor om Studiedagarna är du välkommen att vända dig till oss i styrelsen eller till Kontur Konferens AB som hjälper oss med arrangemanget.


Styrelsen hoppas att ni precis som vi, ser framemot årets studiedagar som vi tycker är verksamhetens årliga höjdpunkt! Vår förhoppning är att årets studiedagar ska bidra till att alla deltagare får med sig utökad och ny kunskap.

Glöm inte årsmötet den 26 augusti!

Varmt välkomna!
Anita Holm, ordförande