Välkommen med din anmälan till

Revisionsdialog inför god revisionssed 2022Välj nedan vilket datum du önskar delta.

5 oktober 2021, kl. 09:00 - 12:00

12 oktober 2021, kl. 13:00 - 16:00

20 oktober 2021, kl. 09:00 - 12:00