Välkommen till SVEBI konferensen 14–15 juni 2022!

 

Anmäl dig nu

I stället för att arrangeras i februari 2022 kommer SVEBI konferensen att äga rum, på plats i Malmö 14–15 juni 2022. Konferensen arrangeras av Institutionen för Idrottsvetenskap, Malmö universitet tillsammans med Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad.

 

Huvudtemat är: Sport in a changing world. Ett tema som kommer att öppna upp för presentationer och samtal kring idrottens förhållande till utmaningar och trender i dagens samhälle. Konferensens innehåll och sessioner länkas till huvudtemat och fokuserar framförallt på (men begränsas inte till) följande områden:
Idrott och pandemin
Idrott och hållbarhet
Idrott, genus och integration
Skolämnet idrott och hälsa
Elitidrott, dubbla karriärer
Idrott och good governance
Idrott, digitalisering och teknologi 

Som ett steg mot en ökad internationalisering kommer samtliga keynotes och ett konferensspår att hållas på engelska. Utöver det vetenskapliga programmet har vi nöjet att kunna erbjuda två halvdagprogram, varav ett riktar sig mot representanter från idrottsorganisationer och ett mot lärare inom ämnet Idrott och Hälsa:

Tisdagen den 14 juni 2022, FM: Halvdagsprogram för representanter från idrottsorganisationer. Huvudtema: Elitidrott och dubbla karriärer.

Onsdagen 15 juni, FM: Halvdagsprogram för lärare inom ämnet Idrott och Hälsa. Huvudtema: Idrott och hälsa i en föränderlig värld.

Dagen före konferensen, måndagen den 13 juni, kommer det att arrangeras en rad olika aktiviteter. Däribland doktorandträff och friluftsgruppsträff.