Välkommen till SVEBI konferens den 10–11 februari 2022 på

Malmö universitet!

 

Anmäl dig nu

Den årliga SVEBI konferensen kommer att äga rum, på plats, i Malmö den 10–11 februari 2022 och arrangeras av Institutionen för Idrottsvetenskap, Malmö universitet tillsammans med Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd.

Huvudtemat är: Sport in a changing world. Ett tema som kommer att öppna upp för presentationer och samtal kring idrottens förhållande till utmaningar och trender i dagens samhälle. Konferensens innehåll och sessioner länkas till huvudtemat och fokuserar framförallt på (men begränsas inte till) följande områden:
Idrott och pandemin
Idrott och hållbarhet
Idrott, genus och integration
Skolämnet idrott och hälsa
Elitidrott, dubbla karriärer
Idrott och good governance
Idrott, digitalisering och teknologi 

Som ett steg mot en ökad internationalisering kommer samtliga keynotes och ett konferensspår att hållas på engelska. Utöver det vetenskapliga programmet har vi nöjet att kunna erbjuda två halvdagprogram, varav ett riktar sig mot representanter från idrottsorganisationer och ett mot lärare inom ämnet Idrott och Hälsa:

Torsdagen den 10 februari 2022, FM: Halvdagsprogram för representanter från idrottsorganisationer. Huvudtema: Elitidrott och dubbla karriärer.

Fredagen den 11 februari, FM: Halvdagsprogram för lärare inom ämnet Idrott och Hälsa. Huvudtema: Idrott och hälsa i en föränderlig värld.

Dagen före konferensen, den 9 februari, kommer det att arrangeras en rad olika aktiviteter. Däribland doktorandträff och friluftsgruppsträff.

Deadline för abstract är den 21 november 2021. Använd mallen nedan och skicka in ditt abstract via mail till svebi@mau.se

klicka här för abstractformulär