SVEBI 

(Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) är en intresseförening för forskning och utbildning inom idrotten.

Malmö universitet 

Malmö universitet är tillsammans med högskolan i Halmstad ett av Sveriges riksidrottsuniversitet. Institutionen för  idrottsvetenskap i Malmö står för en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö omfattande en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat samverkansnätverk på idrottsfältet och det bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med en rad idrottsrelaterade samhällsaktörer. Idag bedriver institutionen en rad olika projekt, för att nämna några: Mistra Sport & Outdoors, Sport Open, Malmö Youth Sport Study & Too young to ride?

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Akademin för hälsa och välfärd bedriver utbildning, forskning och samverkan inom stora vetenskapliga fält som beteendevetenskap, samhällsvetenskap och vård.