Välkommen till Museernas Vårmöte 2022


Klara, färdiga, OMSTÄLLNING!
Museerna och klimatkrisen

Hallands Konstmuseum

Carl Milles, Europa & tjuren

Mjellby konstmuseum 

Vårmötet 2022 äger rum 26–28 april 2022 i Halmstad och arrangeras denna gång av Sveriges Museer i samarbete med Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands länsmuseer. I år planerar vi för – om situationen tillåter det – att äntligen ses på plats! Vi vet att det är många av oss som längtar efter att få ses på riktigt och Halmstad bjuder på ett härligt program med många aktiviteter och upplevelser i anslutning till konferensen. Vad sägs om en grön stjärnkocksmiddag, ett slottsbesök eller en utflykt till Äskhults by? Det finns dock ett begränsat antal fysiska platser och det är först till kvarn som gäller. Vårmötet 2022 blir också ett hybridmöte, vilket innebär att konferensen även blir digital. Vi hoppas att detta möjliggör att ännu fler som jobbar i museibranschen kan delta på Vårmötet. Om restriktionerna kräver, genomförs Vårmötet helt digitalt. En sak är dock säker, Vårmötet blir av vad som än händer! Välkommen med din anmälan! 

Temat för 2022 års vårmöte är hållbarhet och museernas roll i klimatkrisen. Hur kan museerna på olika sätt bidra till en miljömässigt hållbar värld och hur ska vi rusta oss för att möta pågående och kommande klimatförändringar? Och handen på hjärtat- hur möter svenska museer klimatkrisen?  

Sveriges museer utgör en viktig plattform för att kunna driva miljöarbetet framåt, både genom att självkritiskt rikta blicken inåt samt genom sin utåtriktade verksamhet sätta ljuset på klimatet och våra begränsade, planetära resurser. Museerna har en stark potential att utifrån sina unika resurser och kompetenser driva positiva förändringar och förflyttningar inom fältet, inte minst med utgångspunkt i museernas starka förtroendekapital och samhällsbärande roll.  

Tre perspektiv på museerna och klimatet

 • Klimatmässigt hållbara museiorganisationer
  Hur kan museerna möta upp klimatkrisen organisatoriskt? Vad finns att lära av historien och hur kan museisektorn ta en ledande roll för en miljömässigt hållbar framtid?
   
 • Museerna som kunskapscentrum för en klimatmässigt hållbar värld 
  Hur kan museerna, med samlingar, utställningar, programverksamhet och samverkan skapa och sprida kunskap och medvetenhet om den globala miljökrisen?
   
 • Anpassning och omställning
  Vad innebär klimatförändringarna för museisektorn och vilka anpassningar, resurser och kompetenser kommer krävas? Vilka utvecklingsmöjligheter finns i en omställning till miljömässigt hållbara museer?

Välkomna till Halmstad!


Niklas Cserhalmi, ordförande Sveriges Museer, Karolina Peterson, museichef Mjellby konstmuseum, Magnus Jensner, museichef Hallands Konstmuseum, i samarbete med Joakim Malmström, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet.

Fotograf: Anders Andersson

KONTAKT

Konferensinnehållet:
Karin Ekdahl, Mjellby konstmuseum
Petra Eriksson, Hallands Konstmuseum
Hanna Larsson, Halmstads kommun

varmotet@sverigesmuseer.se


Anmälan:
Meetagain, 08 - 664 58 00 
varmotet@meetagain.se