Medlemsregistrering - Nätverket för användardriven innovation


Som medlem får du kontinuerlig kompetensutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte kring hur användardriven innovation kan användas för att utveckla offentlig sektor och ta sig an välfärdens utmaningar. Nätverket ägs av SKR och drivs av Innovationsguiden. Välkommen att gå med!

Ta del av medlemsvillkor och nätverkets innehåll innan du anmäler dig
 


Jag är redo att anmäla mig! 
 

Jag är anställd hos:

SKR-medlem (kommun eller region) *
Det är endast kommuner och regioner som är medlemmar i SKR. Andra aktörer inom kommunal eller regional verksamhet, t.ex. kommunala bolag, sjukhus som drivs i bolagsform, räknas inte som SKR-medlemmar. Dessa tillhör gruppen nedan.

Övrig organisation i offentlig sektor 
Exempelvis myndighet, samordningsförbund, kommunalförbund, akademi, kommunala/regionala/statliga bolag.

Nätverket är inte öppet för konsulter, det gäller även om man har uppdrag i offentlig sektor.

Kontakt