Projektledarmöte

13 oktober, Stockholm

Projektledarmöte E2B2 

Tid: 13 oktober
Plats: 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm


Den 13 oktober anordnar E2B2 ett möte för alla projektledare på 7A i Stockholm. Här erbjuds du gott om möjligheter till nätverkande och du får lära dig mer om E2B2s verksamhet. Det finns självklart också möjligheter att prata med E2B2s kansli och representanter från Energimyndigheten under hela dagen.

Dagen inleds med en inspirationsföreläsning och workshop. Hur kan kommunikation hjälpa ditt projekt att bli framgångsrikt och resultaten att komma till nytta? Vi varvar inspiration, teori och praktik inom forskningskommunikation och du kommer att få med dig handfasta tips att använda i ditt arbete. Leder du ett projekt som startades efter september 2021 förväntas delta, men alla projektledare är såklart välkomna.

Under eftermiddagen fokuserar vi på inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande.
Du som är projektledare i ett E2B2-projekt deltar och presenterar en poster som beskriver ditt projekt, och du får samtidigt lära dig mer om de andra projekten som pågår i programmet.
  
Varmt välkommen önskar vi i programledningen för E2B2!