Stora BIM-dagen och årsstämma

26 april 2023, Stockholm

Vi återupprepar succén från 2022!

På Stora BIM-dagen möts organisationer som vill samarbeta över gränserna för att använda BIM och digitaliseringen för ökad hållbarhet, kvalitet och effektivitet i sektorn. Här träffar du andra strateger, experter och ledare.

Vi ses den 26 april!

Stora BIM-dagen: Hur ser den digitala omställningen ut 2023? 

- vi tar tempen på bygg- och fastighetssektorn

 

Välkommen till en halvdagskonferens med BIM Alliance i Posthusets vackra lokaler i Stockholm. Här får du ta del av goda exempel där idéer kommer till nytta samtidigt som du får möjligheten att vara med och påverka, återknyta gamla kontakter och träffa nya samarbetspartners.


Börjar: onsdag den 26 april 2023 kl. 11.30
Slutar: onsdag den 26 april 2023 kl. 17.00, därefter mingel till 18:30
Plats: 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm
 

I samband med konferensen har vi årsstämma för BIM Alliance. Du som jobbar på ett företag som är medlem är välkommen delta på årsstämman.

Moderatorer för dagen är Susanne Nellemann Ek, vd och Svante Hagman, styrelseordförande i BIM Alliance.

Nyheter i programmet


Keynote Speakers:

Eric Jeansson, Göteborgs stad

Den digitala tvillingen som förser stadens alla processer med information – så drar vi nytta av BIM

Eric berättar hur Virtuella Göteborg och AI kommer ge stöd för stadsplanering i Göteborg. Den digitala tvillingen kan tillhandahålla stadens alla processer med relevant information och agera som en plattform för planering, styrning och förvaltning, men också som en testbädd för utveckling och innovation. Ta del av Göteborgs planer för att använda AI i stadsplanering! 

Maria Uggla, Stockholms stad

Storstadssamverkan för digitala tvillingar av staden

Här får vi höra hur Stockholm, Malmö och Göteborg samverkar med allt som ska fungera ”under huven” i den digitala tvillingen av staden. Vi får höra om hur BIM data tas om hand och hur standarder kommer till användning, Maria kommer också att belysa och dela sina tankar om vilka förmågor en organisation behöver bygga upp för att kunna dra nytta av den digitala tvillingen.
 

Inspirationstalare:

Johannes Ris, Byggstyrning

Innovativa och digitala arbetssätt, i kombination med ett prestigelöst och inkluderande ledarskap är vägen till framgång

Hör Johannes berätta om ett prisbelönt arbetssätt, som vi vänder upp och ner på arbetssätt i alla led, skippar ritningar, slopar traditionella tidplaner till förmån för Taktplanering. Det går! Bättre sätt att dela information leder till tydligare kommunikation. Mer koll och mindre fel samt bättre arbetsmiljö. Läs mer om projektet här >>

David Möller, Sweco

Slussenprojektet

– här var beställaren tydlig och krävde BIM och digital informationshantering. Vad blev nyttor och effekter – hur har det underlättat när man nu ska ta över anläggningen och drifta den?

Ann-Kristin Belkert, BIM Alliance

Nationella Riktlinjer hjälper oss att gå från vision till handling

Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men hur ser det ut i verkliga projekt och verksamheter?

Tina Karrbom Gustavsson, KTH

Public clients ability to drive industry change: the case of implementing BIM


                                                                  Foto: Håkan Målbäck

Omvärldsspaning & Panelsamtal - Hållbar omställning och digitalisering i tandem

 

Ulrika Francke, Vasakronan

Ulrika Francke, ISO President och ordförande i Vasakronan ger en internationell utblick och delar med sig av sin kunskap om standarders betydelse och hur vi i sektorn kan dra mest möjliga nytta av detta.

PROGRAMÖVERSIKT

11:30 - 13:00
Lunch och välkomstmingel
13:00 - 13:30
Årsstämma
13:30 - 14:30
Mingel och förfriskningar
14:00 - 15:10
Konferens
15:10 - 15:30
Eftermiddagsfika
15:30 - 17:00
Konferens
17:00 - 18:30
AW med bubbel och tilltugg

Konferensen bjuder på inspirerande föredrag, nya möten och diskussioner


Palmsalen, 7A Posthuset


Mingel och tilltugg efter konferensen

Till anmälan

BIM Alliance är ett nätverk och en medlemsorganisation för de organisationer som vill samarbeta över gränserna för att använda BIM och digitaliseringen för ökad hållbarhet, kvalitet och effektivitet i sektorn. I BIM Alliance möts strateger, experter och ledare.