Stora BIM-dagen och årsstämma

26 april 2023, Stockholm

Stora BIM-dagen: Hur ser den digitala omställningen ut 2023?


Digitalisering och BIM är nyckeln för klara ambitiösa hållbarhetsmål för branschen. För att leva upp till förväntningarna behöver vi aktörer i sektorn inte bara förflytta oss som bolag/organisation utan också samarbeta över gränserna. BIM Alliance bjuder därför in till denna eftermiddag där vi samtalar om den digitala förflyttningen och dess möjligheter. Vi får lyssna till inspirationstalare som skapar nytta av de innovationer branschen pratat om länge.

På konferensen presenterar vi några aktörer som tar initiativ för att både förflytta sin organisation och ta initiativ till samarbeten över företagsgränserna. Vi tar också tempen på mötet med verkligheten och hårt etablerade rutiner.
 

Program 26 april


Vi börjar dagen med registrering och sittande lunch för alla anmälda deltagare, sedan går de som vill (och är medlemmar) in i salen för årsstämman, medan övriga fortsätter mingla och umgås. Därefter blir det kaffepaus innan konferensen drar igång kl. 14.00.

Moderatorer: Svante Hagman, ordförande och Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance

11:30 
Registering och sittande lunch
13:00
Årsstämma
För BIM Alliance medlemmar 
13:30 
Mingel 

Konferens

14:00
Välkommen och på gång i BIM Alliance
Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance
Svante Hagman, ordförande

 
14:05
Omvärldsspaning – tempen på digitaliseringen 2023
Ulrika Francke, ISO President och Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance

Ulrika Francke berättar om standardiseringens roll i det globala hållbarhetsarbetet. Susanne Nellemann Ek berättar om vilka styrande initiativ som tas i vår omvärld och som både främjar och hindrar digitaliseringens genomslag och hur det påverkar utvecklingen.

Svante Hagman, ordförande BIM Alliance modererar samtalet
 
14:20

Den digitala tvillingen som förser stadens alla processer med information – så drar vi nytta av BIM
Eric Jeanson, Geo Data Strategist, Göteborgs stad

  • Hur virtuella Göteborg och AI kommer ge stöd för stadsplanering 
  • Att den digitala tvillingen kan tillhandahålla stadens alla processer med relevant information och agera som en plattform för planering, styrning och förvaltning, men också som en testbädd för utveckling och innovation
14:50
Storstadssamverkan för digitala tvillingar av staden
Maria Uggla, Geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
  • Hur Stockholm, Malmö och Göteborg samverkar med allt som ska fungera i den digitala tvillingen av staden
  • Vilka förmågor en organisation behöver bygga upp för att kunna dra nytta av den digitala tvillingen
15:10
Eftermiddagskaffe
 
15:30

Innovativa och digitala arbetssätt, i kombination med ett prestigelöst och inkluderande ledarskap är vägen till framgång
Johannes Ris, Virtual Design & Construction, Byggstyrning

Ett prisbelönt arbetssätt, där vi vänder upp och ner på arbetssätt i alla led.

16:00
Slussenprojektet
David Möller, CAD & Datasamordnare, Sweco

Nyttan och effekterna med BIM och digital informationshantering.
 
16:25
Nationella Riktlinjer hjälper oss att gå från vision till handling
Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare Nationella Riktlinjer, BIM Alliance

Hur Nationella Riktlinjer skapar en koppling mellan mål, åtgärder och krav för den byggda miljön och krav på den digitala informationen om den byggda miljön, vilket är centralt för att möjliggöra måluppfyllelse och uppföljning.
 
16:35
Public clients ability to drive industry change: the case of implementing BIM
Tina Karrbom Gustavsson, professor, KTH
 
16:45
Panelsamtal
Lyssna till några aktörer som tar initiativ för att både förflytta sin organisation och ta initiativ till samarbeten över företagsgränserna! Vi samtalar utifrån olika aktörers perspektiv.

 -Vilka värden och effektiva samarbeten kan möjliggöras med digitaliseringen?     På kort sikt och på lång sikt?
 -Vilka utmaningar ser vi?
 -Vad kan snabba på utvecklingen?

Panel består av:
  • Ulrika Francke, Vasakronan
  • Ann-Kristin Belkert, BIM Alliance
  • Tina Karrbom GustavssonKTH
  • Eric Jeanson, Göteborgs stad
  • David Möller, Sweco
17:00 - 18:30
 AW med bubbel och babbel
 

Till anmälningssidan