Vårkonferens 2023

Riskbaserad tillsyn – hur kommer vi dit?
 
Datum: 27 april 2023

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, 111 39 Stockholm

Avgift: 3500 SEK exklusive 25 % moms. 


Program: klicka här
 

Registrering Deltagare                     Registrering Funktionärer