Vårmøte 2024 

Trondheim
12. - 14. juni 2024

 

Velkommen! 


Norsk Nyremedisinsk Forening har den store glede å invitere til
vårmøte med markering av foreningens 50-årsjubileum i
Trondheim 12.-14. juni 2024.


Norsk nefrologisk forening ble konstituert på Rikshospitalet 30. april 1974, men det forberedende møtet ble avholdt i Trondheim høsten før.
Derfor har vi valgt Trondheim som arena for jubileumsmøtet. Vi tror denne vakre byen midt i landet kan by på de aller beste rammer for en så stor begivenhet i norsk nyremedisin. 

 

Jubileumsmøtet holdes på Scandic Nidelven.

I tillegg til at vi skal feire at nyreforeningens fyller 50 år, planlegges et rikt faglig program.
Programmet vil omfatte viktige nyremedisinske temaer innen generell nefrologi, transplantasjon, hypertensjon og dialyse.
Nærmere informasjon om det faglige programmet følger tidlig i 2024.

På samme måte som ved tidligere vårmøter ønsker vi å få til en blanding av inviterte foredragsholdere, frie foredrag og postere.
Vi oppfordrer dere derfor til å sende inn abstracts, les mer om dette under riktig fane.

 

Registreringen stenger ved midnatt 9. juni 2024

Registreringen er åpen!

Vi ser fram til å se dere alle i Trondheim i juni 2024!


Med vennlig hilsen 

Styret, kurskomiteen og den lokale arrangementskomiteen.

 

NNF Vårmøte er konseptgodkjent av LMI