Program


Med forbehold om endringer.

Onsdag 12. juni

13:00-14:00
Registrering | Utstilling
14:00-14:05
Åpning | Velkommen
Ivar Eide, Norsk Nyremedisinsk forening
14:05-14:20
Foreningssaker
Ivar Eide, Norsk Nyremedisinsk forening


14:20-15:20

Ordstyrer: Helga Gudmundsdottir, OUS/Ullevål
Med livet som innsats – medisinsk behandling i krigsherjede områder
Morten Rostrup, OUS/Ullevål og Leger uten grenser
15:20-15:40
Pause | Utstilling
 


15:40-16:00

Ordstyrer: Marit Solbu, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Informasjon fra LNT 
Nikolai Raabye Haugen, styreleder
16:00-17:00
Symposium Gull 1| ASTRAZENECA
Nyre- og hjertebeskyttende behandling i praksis

16:00 - Velkommen og innledning v/ møteleder Trond Geir Jenssen, overlege og professor II v/ OUS
16:05 - Behandling av hjertesvikt anno 2024  v/ Peder L. Myhre, overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus
16:15 - Behandling av kronisk nyresykdom anno 2024 v/ Lasse Gunnar Gøransson, overlege Helse Stavanger HF - Stavanger
16:25 - Skal jeg passe på hjerte eller nyre, eller begge deler? v/Tone Rugstad Holthe, spesialist i allmennmedisin
16:35 - Debatt/diskusjon ledet av Trond Geir Jenssen
16:50 - Kort info om NyreSPOT v/ AstraZeneca
17:00-17:30
Pause | Utstilling | Posterpresentasjon       
Ordstyrer posterpresentasjon: Dag Olav Dahle, OUS/Rikshospitalet
 


17:30-18:30

Ordstyrer: Marius Altern Øvrehus, St. Olavs hospital
How assessments of kidney tubule health may change clinical practice in the future
Professor Joachim H. Ix, UC San Diego
 

19:30-

Get-together
Restaurant Nordre | Scandic Nidelven
Forhåndspåmelding kreves.

Torsdag 13. juni


DIALYSE
Ordstyrer: Bård Waldum-Grevbo, OUS/Ullevål
09:00-09:30
Incremental dialyse; pro/con
Tommy Aronsen, Drammen og Anupam Chandra, Akershus Universitetssykehus
09:30-09:50
Dialyse i fremtiden
Rannveig Skrunes, Haukeland Universitetssykehus
09:50-10:20
Pause | Utstilling | Posterpresentasjon
Ordstyrer posterpresentasjon: Marit Solbu, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 

FRIE FOREDRAG
Ordstyrere: Solfrid Romundstad, Levanger og Øyvind Isaksen, Harstad
10:20-10:32
Can serum concentration measurements of antihypertensive drugs improve blood pressure control? A multicenter double blinded randomized controlled trial
Lene V. Halvorsen, OUS/Ullevål
10:32-10:44
Single Cell Data-derived European study for Personalised Management of Chronic Kidney Disease (CKD) in Children and Adolescents – First report from an ongoing pilot study  
Eleni Skandalou, Klinisk institutt, UIB
10:44-10:56
Blodtrykk i HUNT4
Benjamin Chapman, stud. med, St. Olavs hospital.
10:56-11:10
Pause | Utstilling
 
11:10-11:22
Hypertensive nephropathy: transcriptomics of kidney biopsies predicts long term outcome and identifies therapeutic targets
Tony Jialiang Chen, Haukeland Universitetssykehus
11:22-11:34
Fra stabil sykdom til rask progresjon til endestadium nyresvikt – En beskrivelse av IgAN forløpet over tid
Mariell Rivedal, Haukeland Universitetssykehus
11:34-11:46
Approaching artificial intelligence and computational pathology solutions for chronic kidney disease
Hrafn Weishaupt, Haukeland Universitetssykehus
11:46-12:00
Benstrekk | Hente lunsjpakke
 
12:00-13:00
Symposium Gull 2 | CSL VIFOR
Treatment in ANCA-vasculitis: novel and old therapeutic options
12:00 - Firmapresentasjon CSL Vifor v/ Nordic Medical Director Leif Lohm, CSL Vifor
12:10 - Foredrag inkl. Q&A v/ Professor Benjamin Wilde, University Hospital Essen

 

KLINISK PATOLOGISK KONFERANSE
Ordstyrer: Knut Asbjørn Rise Langlo, St. Olavs Hospital
13:00-13:15
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Kliniker: Jon Viljar Norvik
Patolog: Sabine Leh
13:15-13:30
St. Olavs hospital
Kliniker: Kevin Wennerstrøm                
Patolog: Tina Syvertsen Overrein
13:30-13:45
Akershus Universitetssykehus
Kliniker: Bartlomiej Jozef Witczak
Patolog: Melinda Raki
13:45-14:00
OUS/Rikshospitalet
Kliniker: Christina Dörje
Patolog: Melinda Raki
14:00-14:15
Pause | Utstilling 
 
 
LATE BREAKING CLINICAL TRIALS
Ordstyrer: Inga Strand Thorsen, Stavanger Universitetssykehus
14:15-14:30
Results of a randomized double-blind placebo-controlled Phase 2 study propose iptacopan as an alternative complement pathway inhibitor for IgA nephropathy. KI 2024 Jan.
Henrik Foshaug, Haukeland Universitetssykehus
14:30-14:45
Efficacy and safety of aldosterone synthase inhibition with and without empagliflozin for chronic kidney disease: a randomized, controlled, phase 2 trial. Lancet. 2023 Dec 15.
Benedicte Sand Stordrange, St. Olavs hospital
14:45-15:00
Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes. NEJM 2024 May.
Ruth Strømmen, OUS/Rikshospitalet
15:00-15:30
Pause | Utstilling | Posterpresentasjon
Ordstyrer posterpresentasjon: Maria Radtke, St. Olavs hospital
 
15:30-16:30
Symposium Gull 3 | BOEHRINGER INGELHEIM
Chronic kidney disease and the novel treatment in CKD
15:30-15:35 - Velkommen og introduksjon v/ Ivar Eide på vegne av Boehringer Ingelheim
15:35-16:25 - Foredrag v/ Professor Esteban Porrini, nefrolog, Universidad de La Laguna
16:25-16:30 - Q&A session og avslutning
16:30-16:40
Pause | Utstilling 
 

FRIE FOREDRAG
Ordstyrer: Thomas Knoop, Haukeland Universitetssykehus
16:40-16:52
Hip geometry and strength remain stable the first year after transplantation – an ibandronate/placebo post hoc analysis
Ruth Strømmen, OUS/Rikshospitalet
16:52-17:04
Seine Pneumocystis jirovecii-pneumonier hos nyretransplanterte
Jakob Lund og Robin Kehreman stud. med Trondheim
Evaluating effect on frailty of a home-based training program developed for kidney transplant recipients (HOMETRAIN-KTR)
Tommy Aronsen, Drammen og OUS/Rikshospitalet
17:16-17:25
Pause | Utstilling 
 

HYPERTENSJON
Ordstyrer: Helga Gudmundsdottir, OUS/Ullevål
17:25-17:30
Firmapresentasjon fra Sølvsponsor | TAKEDA
Øyvind Egeland og Anette Krokaas Frois
17:30-17:50
Blodtrykksmåling i fremtiden
Bård Waldum-Grevbo, OUS/Ullevål
17:50-18:10
RDN
Lene Halvorsen, OUS/Ullevål
 

19:15

Aperitiff
Rockheim | Nasjonale museet for populærmusikk
Forhåndspåmelding kreves.
20:00
Festmiddag
Rockheim | Nasjonale museet for populærmusikk
Forhåndspåmelding kreves.

Fredag 14. juni


TRANSPLANTASJON
Ordstyrer: Dag Olav Dahle, OUS/Rikshospitalet
09:00-09:30
Nyretransplantasjon med levende giver – et historisk tilbakeblikk og hva er veien videre?
Anders Hartmann og Jørn Petter Lindahl, OUS/Rikshospitalet
09:30-10:00
Nyre-pankreas transplantasjon. Sayonara eller bare en glemt indikasjon?
Trond Jenssen, OUS/Rikshospitalet
10:00-10:30
Pause | Utstilling 
 

GENERELL NEFROLOGI
Ordstyrer: Thomas Knoop, Haukeland Universitetssykehus
10:30-11:00
IgA nefropati i 2024 - Hvor er vi og hvor går veien videre?
Yngvar Haaskjold, Haukeland Universitetssykehus 
11:00-11:10
Glomerulær transkriptomikk ved IgA nefropati - Hva kan RNA-et på diagnosetidspunktet fortelle oss om fremtidig sykdomsprograsjon?
Mariell Rivedal, Haukeland Universitetssykehus
11:10-11:30
Tallenes makt - 35 år med data fra Nyrebiopsiregisteret
Sabine Leh/Janne Thomsen, Norsk Nyreregister
11:30-12:00
Sykehusinnkjøp HF og legemiddelanskaffelser
Anne Helen Ognøy og Cecilia Montgomery Øien
 
12:00-13:00
Lunsj - Slutt