Velkommen! 


Velkommen til NFDVs årsmøte i Tromsø
17. -19. april 2024 | Radisson Blu Hotel Tromsø


Vi inviterer alle medlemmer til NFDVs årsmøte 2024 med faglig påfyll, 
generalforsamling og kollegialt samvær.

Registreringen er åpen!
Early Bird frem til 15. februar.

Registrering

Vi ser frem til et vellykket møte i Tromsø i april 2024.
 

                        På vegne av NFDVs styre                       
Ingeborg Margrethe Bachmann
     Leder