VARMT VÄLKOMMEN TILL VÅRMÖTET MUSEISEKTORNS VIKTIGASTE MÖTESPLATS!


I Sveriges Museers framtidsdokument listar vi digitalisering som ett av fyra områden som kan stärkas och utvecklas genom att bygga kunskap och pröva nya arbetssätt. Museerna är redan viktiga geografiska mötesplatser och nödvändiga delar av en offentlig, kulturell infrastruktur. Med utgångs punkt i museernas två kärnverksamheter– samlingarna och det publika arbetet skapar de digitala möjligheterna en ny spännande museiscen. Därför riktar vi nu strålkastarljuset mot museerna och det digitala samhället.

Det digitala samhället angår oss alla och att hantera dess möjligheter och konsekvenser är en stor utmaning för museerna idag. Alla påverkas vi av den digitala närvaron.

Den kan skapa hopp om positiv förändring, när de digitala verktyg för människor närmare varandra eller underlättar för enskilda att göra sina röster hörda i demokratisk anda. Men det digitala samhället skapar också nya hot och möjligheter att manipulera. Digitalisering kan både öka tillgänglighet och stänga de som inte har tillgång till den digitala världen ute.

Museerna spelar en viktigroll i samhället visar inte minst de ständigt ökande besökstalen. Enligt en SIFO-undersökning i somras hade 66 % av befolkningen (18-65) besökt ett museum under året som gått. I europeisk jämförelse är svenskarna de som besöker museer mest av alla. Genom de digitala möjligheterna kan vi skapa sömlösa upplevelser i museer utan väggar. Några viktiga frågeställningar under mötet kommer att vara: När blir det digitala arbetet i museerna en lika viktig del som övrig verksamhet? Hur skapar vi digital delaktighet? Hur undviker vi digitalt utanförskap? Hur jobbar vi praktiskt med ”spelifiering”, länkade öppna data, samverkan med andra sektorer, publik interaktion och engagemang via sociala medier? Digitaliseringen och dess konsekvenser är både en praktisk och strategisk fråga för museerna och samhället i stort.

Vi stävar alltid efter att göra vårmötena bättre utifrån era utvärderingar. I år innebär det en rad nyheter. Statssekreteraren vid kulturdepartementet Per Olson Fridh öppnar mötet med att dela ut pris till Årets museum och sedan sprids de olika prisutdelningarna ut över dagen. Vi har även en egen programpunkt där pristagarna deltar. Vi kommer också att moderera huvudsessionen själva i år vilket känns som en särskilt spännande utmaning.

Vi ser fram emot tre intensiva dagar med en rad olika programpunkter, seminarier och workshop i årets värdkommun Södertälje. Medarrangörer 2017 är Torekällbergets friluftsmuseum och medverkande organisationer är Livrustkammaren, Skoklosters slott & Hallwylska museet, Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksutställningar, Stockholms läns museum, Medeltidsmuseet och Stadsmuseet i Stockholm.Maria Jansén
Ordförande,
Sveriges Museer


Mats Persson
Generalsekreterare,
Sveriges MuseerArrangör: Sveriges Museer
Datum: 25-27 april 2017
Plats: Södertälje