Fredag 2. mars 2018

Du får de mikrobene du fortjener!

Mikrober i munn, mage og tarm – deres helsemessige betydning og påvirkninger vi utsetter dem for
 
09:00 - 10:00
Registrering og kaffe
10:00 - 10:45
Tore Midtvedt
Mikrobiell symbiose. Betydning av en sunn mikroflora i hele fordøyelses-tractus 
10:45 - 11:30
Knut Rudi
Hvordan etableres en sunn mikro-flora i munn, mage-tarm, og hva kan forstyrre prosessen
11:30 - 11:50
KAFFE
12:00 - 12:45
Petr Ricanek
Når mikrobiell dysbiose fører til sykdom. Kroniske inflammasjoner og mikro-floraens betydning for igangsettelse og kontroll av prosessen
12:45 - 13:45
LUNCH
13:45 - 14:30
Anne Spurkland
Ernæring og immunsystemet, hva betyr maten for hvordan immunsystemet fungerer?
14:30 - 15:15
Jessica Lönn-Stensrud
Bruk av pro-biotika og antibiotika.  Hva gjør dette med mikrofloraen? 
15:15 - 15:45
Paneldebatt
15:45 - 16:00
Avrunding
 
19:00
Middag for foredragsholdere og medlemmer i NPF, med følge

Lørdag 3. mars 2018

Betydningen av en grundig mikrobiologisk diagnostikk

 

10:00 - 10:45
Kristin M. Kolltveit
Superinfeksjoner i periodontale lesjoner
10:45 - 11:30
Kari-Mette Andersen
Orale sopp-infeksjoner, resistensutvikling og behandling
11:30 - 12:00
KAFFE
12:00 - 12:45
Bodil Lund
Antibiotikaresistens og orale infeksjoner. Finnes det retningslinjer for bruk av klorhexidin?
12:45 - 13:45
LUNCH
13:45 - 14:30
Morten Enersen
Er superinfeksjoner et nytt problem eller en nylig oppdaget problemstilling?
 Betydningen av en grundig laboratorie-tjeneste ved vanskelige orale infeksjoner
14:40 - 15:00
Spørsmål / Paneldebatt
15:00 - 16:30
Generalforsamling i Norsk Periodontistforening