Offshore Northern Seas (ONS)

27. - 30. August 2018

Offshore Northern Seas (ONS) har som føremål å vera ein sentral møteplass for den internasjonale energibransjen, og består av ein messedel med over 1000 utstillarar fordelt på 10 hallar, konferanse, og festival. Arrangementet er den viktigaste møteplassen for olje- og energisektoren, og nærare 100.000 besøkande vil truleg vitja ONS.
Tema for ONS 2018 er innovasjon. Les meir om tema og arrangementet på ONS si offisielle nettside: www.ons.no