Norwegian Promotion Group AS (NPG) er på oppdrag frå fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane ansvarleg for planlegging, bygging og gjennomføring av fellesstanden. Spørsmål kan rettast til prosjektleiarane Jon Atle Sandbakken og Kristian Lerø eller salssjef Patrick Berger.

Jon Atle Sandbakken
Prosjektleiar
909 77 427
JonAtle@npg.no

Kristian Lerø
Prosjektleiar - Event
959 07 655
kristian@npg.no

Patrick Berger
Salssjef
975 43 395
patrick@npg.no

NPG har prosjektleiaransvaret for fellesstanden på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune v/Arthur Kristian Arnesen, tel.:970 93 086, og Sogn og Fjordane fylkeskommune v/Audun Erik Gisle Sunde, tel.:916 45 874.