Standen til Western Norway har fått standsnummer 7170 og plasseringa til standen er derav i hall 7 som er den nyaste hallen på Stavanger Forum. Standsarealet er totalt 168 kvadratmeter (21x8 meter) og hallen ligg sentralt plassert på området og ved sidene av hall 1, 3, 4, 5 og 8, og dessutan i nærleiken av Stavanger Forum Hotell.

For å sjå hallkart som pdf-fil, trykk her