Program 15 mars 2019 i Göteborg


Fredag 15 mars

kl. 11.00 – 11.30  Elcykeleffekten!  
Hälsomaskin, Spargris och Miljöhjälte. Allt du vill veta om elcykeln och dess effekter.  
Martin Silberg, Elcykelspecialist Crescent och Joakim Stenberg, Cykelbranschen.

kl. 12.15 – 13.45 Sveriges Cykelriksdag 
"Som en partiledardebatt i tv – men som handlar om cykling.” Så kan Sveriges cykelriksdag beskrivas. Lika underhållande som informativt blir det när årets stora cykelpolitiska evenemang går av stapeln. Representanter från samtliga riksdagspartier är inbjudna och kommer att grillas av en expertpanel som kräver svar på frågor om bland annat hälsa, trafiksäkerhet, ekonomi och infrastruktur kopplat till cykling. Vad vill politikerna egentligen? 

Några av årets viktiga frågor:  
- Lagstiftning. Är det rimligt att lagstiftningen begränsar möjligheten att bygga friliggande statliga cykelvägar om de inte ligger i anslutning till en väg? Rådande väglagstiftning, som tillkom på 70-talet och syftade till att främja motortrafikens framfart, behöver nu moderniseras för att möta dagens behov. 
- Sakpolitisk överenskommelse. När den nybildade regeringen i januari offentliggjorde utkastet till sin sakpolitiska överenskommelse kunde vi i punkt 36 läsa att ”andelen som reser med cykel ska öka” och att ”skatteregler ska underlätta för cykelpendling”. Fina ord – men hur, och på vilket sätt, ska detta omsättas i praktik?  

Deltagande politiker:  
Patrik Jönsson - Sverigedemokraterna 
Elin Gustafsson – Socialdemokraterna 
Jens Holm – Vänsterpartiet 
Sofia Westergren – Moderaterna 
Helena Gellerman – Liberalerna 
Emma Berginger – Miljöpartiet 
Hampus Hagman - Kristdemokraterna
Ulf Eriksson - Centerpartiet
                                          
Moderator: Klas Elm, VD Svensk Cykling 
Varje politiker får 3 minuter var att presentera sina politiska förslag för cykling.  
Sveriges Cykelriksdag är årets stora cykelpolitiska samlingspunkt där toppolitiker, ledande experter och engagerade cyklister samlas för att debattera de hetaste cykelfrågorna. 
 
Cykeln är framtidens transportmedel. De flesta experter är överens om att den kan bidra till att lösa många av framtidens utmaningar: folkhälsan, klimatförändringarna, ekonomin, infrastrukturen, våra växande städer, den levande landsbygden, integrationen för att nämna några viktiga exempel. Cykling är inte ett särintresse utan något som berör alla. Allt fler beslutsfattare inser att cyklingen är en del i de stora politiska frågorna. Samtidigt är det allt för sällan ord går till handling. Nu får politikerna chans att ändra på det!   
 
kl. 14.00 - 15.00 Panelsamtal - Går det att prioritera cyklister vid byggområden? 
Utmaningar och möjligheter att hantera cykeltrafik när staden byggs om. Det finns ambitioner att prioritera fotgängare och cyklister vid trafikstörande arbeten. Frågan är hur det faktiskt fungerar i praktiken. Vi diskuterar svårigheterna och problemen, men också möjligheterna och fördelarna av att skapa bra cykelmöjligheter vid vägarbeten. 

- Jan-Erik Fallgren, Trafikverket  
- Christian Björkman, Trafikkontoret, Göteborgs stad  
- Jonas Malmryd, Trafikkontoret, Göteborgs stad  
- Anna Godin, NCC  
- Björn Hedén, SVEVIA  

Moderator: Anna Niska, Cykelcentrum 
Värd: Göteborgs stad.  

kl. 15.15 – 15.45 Fredrika Ek - Jorden runt på 1000 dagar 
”Jag drömde om att se världen. Jag drömmer om att få se den bli bättre” 
Årets europeiska och svenska äventyrare Fredrika Ek berättar den fängslande sagan om soloäventyret runt jorden.
Hennes 1042 dagar / tre år långa cykelexpedition blev den längsta i svensk historia och en vi sent ska glömma. Med trollbindande foton och ord målar hon mötena med människor, drömmen som gick i uppfyllelse - och kampen för att alla flickor ska ges chansen att förverkliga sin. 

Boken om det stora äventyret lanseras lagom till årets Cykelmässa!

kl. 16.00 – 16.30 Inte så lätt att göra rätt med Katja Kircher, forskare på VTI 

Även om cyklister och bilister rör sig i samma trafik, så skulle man kunna säga att vi ”delar olika världar”. Där bilisten tycker att cyklister är oförutsägbara, är den ena cyklisten kanske rädd för blandtrafik, medan den andra vill komma fram. I föreläsningen undersöks vilka krav trafiksystemet ställer på bilister och cyklister, och hur detta kan leda till missförstånd och konflikter.