Mötesplats i Almedalen

Kom och träffa oss under Almedalsveckan 2018. På tisdagen den 3 juli skapar vi en mötesplats på Hästgatan 12 i Visby där du kan träffa oss och möta andra för att prata om offentliga affärer, inköp och upphandling. 

Dialog om upphandling, inköp och offentliga affärer

På mötesplatsen finns våra medarbetare på plats för att svara på frågor och dela med sig av sin kunskap inom inköp och upphandling. Det kommer att finnas olika aktiviteter där du kan testa din kunskap om offentliga affärer. Vi presentera även resultatet av de kundbehovsanalyser vi genomfört för att skapa förståelse för hur upphandlande myndigheter och leverantörer ser på inköpsprocessen och upphandling.

Vad

Mötesplats för att träffar oss och möta  andra med fokus på dialog om offentliga affärer, inköp och upphandling.

Var

Trädgård och seminarietält på
Hästgatan 12 i Visby.
>>Hitta hit

När

Dag: Tisdag den 3 juli
Starttid: Klockan 08:30 
Sluttid: Klockan  16:00

Seminarieprogram

Vi bjuder även in till fem seminarier under tisdagen den 3 juli, som belyser olika aspekter av inköps- och upphandlingsområdet. Alla seminarier kommer att hållas i ett seminarietält på vår mötesplats.

Du kan göra en intresseanmäla till de seminarier som du är intresserad av att gå på. Då håller vi dig uppdaterad om innehållet m.m.  samt påminner dig via sms innan seminiariet startar. Anmälan är inte binande och garanterar inte någon plats, så kom i god tid. 
>> Intresseanmälan seminarier
 

9:00 - 9:30

Upphandling 2030 – så kan upphandling bidra till en hållbar samhällsutveckling

Offentlig upphandling kan användas som styrmedel för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Det slås fast i både Agenda 2030, delmål 12.7, och den nationella upphandlingsstrategin. Fokus för detta seminarium är hur upphandling kan bidra till att vi når en hållbar samhällsutveckling. Vi inleder med ett panelsamtal för att därefter presentera exempel på vad Upphandlingsmyndigheten gör inom området samt hur vi ser att innovation och strategiskt arbete med hållbarhet är en nyckel för att lyckas uppnå de långsiktiga målen.

Medverkande:
• Ulrika Liljeberg, ledamot Agenda 2030-delegationen samt Kommunalråd och KSO, Leksand kommun.
• Peter Nohrstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus. 
• Anders Wijkman, ordförande, Romklubben.
• Niklaz Kling, strateg med ansvar för Nationella upphandlinsstrategin, Upphandlingsmyndigheten.
• Patrick Amofah, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten.
 
10:30 - 11:15

Förenkling av nationella upphandlingsreglerna – så skulle förslagen påverka din organisation

Den 15 juni presenteras resultatet av Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler, vars fokus är att titta på möjligheter för att förenkla nationella upphandlingsreglerna (under tröskelvärdet). Inom ramen för detta seminarium inleder vi med en presentation av vad utredningens slutsatser innebär för upphandlande myndigheter och leverantörer. Vi fortsätter sedan med ett panelsamtal med fokus på hur de föreslagna förändringarna påverkar samt vilka möjligheter de erbjuder leverantörer till offentlig sektor.

Medverkande:
• Anna Ulfsdotter Forssell, särskild utredare, Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler.
• Ellen Hausel Heldahl, jurist och upphandlingsexpert, Svenskt Näringsliv
• Ulrica Dyrke, expert inom konkurrens och offentlig upphandling, Företagarna.
• Anders Asplund, chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten.
• Ann Fryksdahl, enhetschef upphandlingstillsyn, Konkurrensverket. 
• Germund Persson, chefsjurist, SKL.
 
11:45 - 12:15

Dialog för att mötas: Upphandlingsmyndigheten reder ut – vem får prata med vem – när och hur?

Vill du som leverantör föra dialog med offentliga köpare inför upphandling? Varför är beslutsfattare i offentliga organisationer viktiga för att ge dialogen rätt förutsättningar? Upphandlingsmyndigheten vill öka antalet organisationer som arbetar med dialog. Målet är att fler ska våga ha dialog under hela inköpsprocessen. Dialog sker utifrån många perspektiv och med olika djup, men utgår alltid ifrån ett behov. Vi utgår från vår inköpsmodell och illustrerar med hjälp av rollspel hur leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter kan föra dialog genom hela inköpsprocessen.

Medverkande:
• Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör, Helsingborgs stad.
• Linda Jansson, upphandlingssamordnare, Vallentuna Kommun.
• Peggy Dicksdotter Hermansson, organisationsutvecklare, Offentlig Måltid i Sverige AB.
• Jenny Engström, moderator, Dialogmakarna.
• Maria Öhman, strateg med inriktning innovation, Upphandlingsmyndigheten.
 
13:45 - 14:30

Den fortsatta resan mot sunda offentliga affärer – kunden i fokus för framtidens upphandling

Upphandling är ett område som engagerar! Det visar inte minst de kundbehovsanalyser av leverantörer och upphandlare som Upphandlingsmyndigheten har genomfört. Civilminister Ardalan Shekarabi, Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten och Upphandlingsmyndigheten generaldirektör Inger Ek diskuterar hur stödet för sunda affärer ska se ut i framtiden utifrån de behov som finns i dag. Vilka behov har kunderna och hur löser vi dem gemensamt på bästa sätt? Det är frågan som denna programpunkt tar sig an. Resultaten av våra kundbehovsanalyser, samarbete mellan myndigheter och gemensamma planer framåt står i fokus.

Medverkande:
• Ardalan Shekarabi, civilminister, Regeringen.
• Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten.
• Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket.
 
15:00 - 15:30

Är uppföljning en prioriteringsfråga?

Upphandlande myndigheter och leverantörer ser fördelarna och vikten av att följa upp avtal. Ändå följs inte avtal upp i den omfattning som skulle behövas. Vi ställer i detta seminarium frågan varför det är så. Är avtalsuppföljningen en prioriteringsfråga? Vi diskuterar tillsammans med en panel från offentlig sektor och näringslivet hur man tillsammans skapar förutsättningar för en effektiv avtalsuppföljning, samt hur kan det gynna leverantörsmångfald.

Medverkande:
• Fredrik Geijer, kommundirektör, Trelleborg kommun.
• Martin Kruse, ledamot SOI och verksamhetsområdeschef upphandling, Arbetsförmedlingen.
• Fredrik Kristiansson, country leader & public bid manager, IKEA BUSINESS Sverige
• Anna Lönnerberg, strateg, Upphandlingsmyndigheten.

>> Till intresseanmälan

Information om medverkande gäster i respektive seminarium uppdateras löpande. 

Kommer du inte vara på plats i Almedalen men vill ta del av innehållet i våra seminarier? Vi kommer direktsända samtliga seminarier så de finns tillgängliga att följa via vår youtubekanal!
>>Upphandlingsmyndighetens youtubekanal

Välkommen till vår mötesplats i Almedalen!

Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik, och något vi vill bidra till. Alla våra arrangemang är därför kostnadsfria och öppna för alla att besöka.