Innovation i byggbranschen

30 november 2018, Luleå

Välkommen till ett lunchseminarium om innovation i byggbranschen


 

Börjar: fredag den 30 november 2018 kl. 11.00
Slutar: fredag den 30 november 2018 kl. 12.15
Plats: Luleå Energi Arena, Bastugatan 6-8, Luleå
Innovation skapar positiva effekter för den egna organisationen och i samhällsekonomin. På företagsnivå har effektiviteten förbättrats. Hos kunder och användare har man bland annat kunnat minska resurs- och materialanvändningen. Fallstudierna visar också att innovation inte är förbehållet de stora företagen. Alla kan skapa positiva effekter för det egna företaget. Detta är några av slutsatserna i fallstudien om digitala lösningar inom bygg- och anläggningsbranschen, som genomförts av Mariell Juhlin på konsultbolaget Policy impact.

Studien har finansierats av Sveriges Byggindustrier och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Vi bjuder nu tillsammans in till ett lunchseminarium där du får veta mer om innovation och digitala lösningar i branschen.

 

Till anmälningssidan