Det är för sent att anmäla sig till den här kursen. Ett nytt tillfälle planeras senare i höst. Om du vill ha information om kommande kursdatum, skriv upp dig på vår intresselista. Den hittar du här >>

____________________________________________________

Kurs: Leda för utveckling

 

 Praktisk information

DATUM: 2 april 2019
TID: 10.00-17.00 (frukost från 09.30)
PLATS: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm (närmaste tunnelbana är Slussen)
KOSTNAD: 7 900 kr. exkl. moms. Frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår. Ev. resa och boende bekostas av deltagarna. Fakturering sker efter avslutad kurs.
KURSLEDARE: Ulrika Lundin och Emma Victoria Nilsson från SKL:s Innovationsguiden.
FÖRKUNSKAPER: Inga, bara en nyfikenhet på användardriven innovation och engagemang för att möjliggöra och utveckla bättre välfärdstjänster för våra invånare.
 

 För vem? 

Kursen ”Leda för utveckling” vänder sig till dig som är ledare eller chef i offentlig verksamhet. Vi tror att du leder eller ska leda en utvecklings- och innovationsprocess, ett utvecklingsteam eller på annat sätt arbetar för att öka innovationsförmågan i er organisation. Kursen är för dig som dels behöver en teoretisk bas för att leda ett användarcentrerat innovationsarbete, men framförallt praktiska verktyg och metoder för att faktiskt få det att hända.
 

 Om kursen 

I en snabbt föränderlig värld behöver vi utveckla nya färdigheter och verktyg för att kunna möta de utmaningar och behov som uppstår. Att vara ledare i en utvecklingsprocess innebär framförallt att på bästa sätt hantera och kunna motivera  andra kring de förändringar som behöver göras i er organisation. Din roll innebär också att underlätta, uppmuntra och ge förutsättningar för dina medarbetare att arbeta fram och utveckla en lösning på er utmaning utifrån ett användarperspektiv. Även om du inte aktivt jobbar i processen har du en avgörande roll för lösningens förutsättningar att förverkligas. Är du en möjliggörare eller en bromskloss?

Under kursen tittar vi närmare på din roll som möjliggörare. Hur bygger man ett tillåtande och kreativt innovationsklimat och hur kan du stötta dina medarbetare när de är inne i en utvecklingsprocess? Hur kan du skapa rätt förutsättningar för att ni tillsammans ska kunna utveckla er verksamhet och på ett bättre sätt möta era användares behov?

Tillsammans går vi igenom och arbetar med din roll som ledare i en utvecklingsprocess och du lär dig tillvägagångssätt för att skapa en tillåtande och innovativ kultur. Vi går även igenom och tittar på alla stegen i Innovationsguidens utvecklingsprocess och hur du som ledare på bästa sätt kan stötta och möjliggöra för ditt team att nå hela vägen.

Innovationsguiden arbetar utifrån devisen ”lära genom att göra” och kursen bygger därför mycket på interaktivitet, övningar och praktiskt testande av vissa metoder. Under kursdagen kombinerar vi korta inspirerande teoripass, berättelser och case från relevanta områden med praktiska övningar.

Inför kursen kommer du få en kortare uppgift att göra på hemmaplan innan vi ses. Efter kursen ska du ha fått praktiska verktyg och kunskap för att kunna leda utvecklingsprocesser med utgångspunkt i användarens behov, i din egen verksamhet. 
 

 Kursinnehåll 

• Innovation och utveckling i offentlig sektor
• Introduktion av arbetssättet Tjänstedesign – en utvecklingsprocess som utgår ifrån användarens behov och verklighet.
• Ditt ledarskap – din roll – hur blir du en möjliggörande för innovation och utveckling?
• Hur skapar man en tillåtande och kreativ innovationskultur?
• Genomgång av Innovationsguidens utvecklingsprocess, steg för steg
• Tips hur du på bästa sätt stöttar och motiverar dina medarbetare genom en utvecklingsprocess
• Hur kan vi lättare hantera förändringar och börja göra annorlunda och hur får vi andra att ändra ett invant beteende?
• Digitalisering med användarens behov som utgångspunkt. Hur gör man?
• Praktiska verktyg och metoder
 

 Anmälan 

ANMÄLAN: Du anmäler dig till kursen genom att fylla i formuläret underfliken "Anmälan". Antalet deltagare är begränsat, så vi tillämpar principen först till kvarn. Sista anmälningsdag är 25 mars 2019.
AVBOKNING: Om avbokning sker senast 14 dagar innan kursstart faktureras ingen avgift. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart faktureras halva beloppet. Avbokning ska ske skriftligen till: emelie.risberg.hellstrom@skl.se.
 

Kursledare:


Ulrika Lundin

Ulrika är innovationscoach och processledare. Hon har tidigare arbetat med innovationsprocesser och värdeskapande kommunikation både i näringsliv och offentlig sektor. Ulrika är specialiserad inom kreativitet, innovationsverktyg och beteendeförändring.

Emma Victoria Nilsson

Emma är utbildad servicedesigner och kaospilot, har en bred bakgrund inom hållbarhet och samhällsutveckling och verkar som service, process och learningdesigner samt som rådgivare inom ledarskap, innovation och transformation.

Röster från tidigare kursdeltagare:


Jag fick flera tips på hur man kan involvera användarna i ett tidigt stadie kring den utmaning som ska bearbetas. Nu är jag motiverad att testa denna metod vid kommande utvecklingsprojekt.
Efter kursen kände jag mig positiv, glad och "Dethärvilljagbörjameddirekt". Samverkan i egen verksamhet tillsammans med de vi är till för är enda vägen framåt!