Välkommen till museernas Vårmöte 2019 

Älskade Museum. Kunskap, lust och samlingar.

Museernas vårmöte 2019 handlar om lusten i lärandet och museerna som en genuin kunskapsbank. Museilagen pekar på vikten av kunskapsuppbyggnad och den aktiva förvaltningen av samlingarna. Museerna har stark betydelse för såväl individers som hela samhällens utveckling. 

Som branschorganisation fokuserar Sveriges Museer på tre områden för att stärka museernas genomslag än mer:

1) Kunskap och bildning.
Museerna är institutioner för kunskap, för livslångt lärande och folkbildning. Samlingarna är rika och varierade men de behöver utvecklas och kompletteras för framtidens besökare. Stärkt forskning och kunskapsuppbyggnad på museerna behövs för den fortsatta relevansen. I den tidsanda som råder är museerna viktiga för perspektiv och reflektion på samtiden.

2) Ekonomi.
För att säkra och utveckla museernas samlingar och kunskapsuppbyggnad behövs långsiktiga finansieringslösningar. Museerna är en del av besöksnäringen där de bidrar till att göra platser runt om i landet värda att besöka.

3) Framtidens museum.
I staden och på landsbygden agerar museerna med hög trovärdighet. De är i sig bärare av demokratin och den fria åsiktsbildningen. Museerna är platser för inkludering och öppenhet. De besöks gärna i sällskap med andra och med nyfikenheten som drivkraft. Sveriges Museer utvecklar nu museerna som platser för goda samtal om vårt demokratiska samhälle. Under vårmötet sätts ljuset på museerna som arenor för en mångfald av berättelser och samtal där värden som stärker lokal, nationell och global samhörighet skapas.

Vårmötets program samlar passionerade exempel på hur museer arbetar med det livslånga lärandet i mötet med publiken, utifrån kunskapsuppbyggnad och samlingar. Vi lyfter också blicken genom att släppa in andra perspektiv på möten och öppenhet. Vi hoppas att du låter dig inspireras och får extra kraft av att dela dynamiken med alla andra på plats.

I år går vårmötet av stapeln i Östersund med omnejd och vi ser tillsammans med värden Stiftelsen Jamtli och Nationalmuseum fram emot tre välfyllda dagar, med framträdanden, seminarier, workshops och mingel.