Avgifter 2019


Kategori
1 dag
2 dagar
3 dagar

Tandläkare medlem STF

3 950

5 050

6 150

Tandläkare ej medlem STF

5 900

7 550

9 250

Tandläkare – medlem utländskt tandläkarförbund

3 950

5 050

6 150

Student medlem STF

100

150

200

Student ej medlem STF

200

300

400

Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Övriga

3 950

5050

6150

Pensionär medlem STF

1 975

2 525

3 075

Pensionär ej medlem STF

2 950

3 775

4 625

Priserna är inklusive moms