Seminarier


Onsdag 13 november

   
bild
Future Lab – Health

Onsdag 9.00-17.00 A-hallen

Folkhälsan utvecklas positivt samtidigt som kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar ökar i befolkningen. Vad kan jag, kliniken och samhället bidra med för att skapa ökad hälsa? Följ med på en vandring genom Future Lab - Health. Besök dialogscenen och lyssna till välkända forskare, företagare och kliniker som ger sin syn på hälsa och verksamhetsutveckling. Stanna till i Demolabbet och upplev och provkör hur vi med ny teknik kan utveckla verksamheten och bidra till ökad hälsa - för oss själva och befolkningen. Det är Future Lab - Health 2019.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
 
bild
100% hälsa! 
Talare: Leila Söderholm

Onsdag 10.15-11.15 Sal: Victoriahallen
 

Forskning visar tydligt att vardagsrörelse är livsviktigt. Hur tar du dig ur gamla spår? Hur lurar du hjärnan att börja göra sånt som är bra för dig? Denna forskningsbaserade föreläsning bjuder på massor av humor, energi och igenkänning – inga pekpinnar eller dåligt samvete. Leila är expert på att fånga alla oavsett vem du är. Hon har satt vardagsträningen på kartan!

Leila Söderholm blev 2017 Årets Hälsoinspiratör framröstad av svenska folket och som förra året nominerades till en av Årets Talare.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Cement & cementering – optimera bindningen av protetiska restorationer
Talare: Wedad Hammoudi, Övertandläkare i Oral Protetik 

Onsdag 10.15-11.15 Sal: A6  
Arrangeras av: Svensk Förening för Oral Protetik

Det finns idag många fabrikat och tillverkare för olika dentala material och cement. I takt med detta ökar risken för felaktigt handhavande och kliniska misslyckanden. Att vid den individuella kliniska situationen kunna matcha cementsystem och fastsättningsteknik med olika protetiska restorationer är mycket viktigt. Denna föreläsning har en klinisk-praktisk inriktning i sin genomgång av olika cementsystem vid olika tandstödda och implantatstödda restorationer. Föreläsningen presenterar kliniska fall angående protetisk rehabilitering av patienter med bland annat reflux-sjukdom, ätstörningar, grava erosions- och attritionsskador och kollapsade bett. Du får med dig kliniska tips som underlättar cementeringen och optimerar bindningen av dina protetiska konstruktioner. Du får reda på hur många och vilka typer av cement ni bör ha på kliniken.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Så påverkas tandvården av Barnkonventionen
Moderator: Karin Hammarlund, Övertandläkare Region Stockholm

Medverkande:
Gunilla Klingberg, Dekan och Professor i Pedodonti
Therese Kvist, Specialisttandläkare Pedodonti/Odont.Dr.
Ann-Marie Olhede, Chef enhet tandvård Koncernkontoret Västra Götalandsregionen
Elizabeth Englund, Sakkunnig Barnets rättigheter SKL

Onsdag 10.15-11.45  Sal: A7
Arrangeras av: Tandvårdsnätverket SKL

Barnens rättigheter stärks när Barnkonventionen blir lag i januari 2020. Hur påverkar det oss i tandvården - förändras något och på vilket sätt? Tandvården ska alltid se till barnets bästa och rätt till bästa möjliga vård. Alla barn har rätt att säga vad de tycker, deras åsikter räknas, de ska skyddas från våld och de ska få vara precis så som de är. Är vi säkra på att barnens synpunkter och önskemål alltid beaktas i alla beslut? Uppfyller din klinik dessa krav i kommunikation, behandlingar och revisionsintervall?

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD 
bild
Kirurgiska visdomar om visdomständer
Moderator: Carina Kruger Weiner, Övertandläkare specialist i Käkkirurgi, Medicin doktor, Klinikchef

Medverkande:
Kristina Schremer, Övertandläkare specialist i Käkkirurgi
Ho Yun Cho, Övertandläkare specialist i Käkkirurgi
Anna Rahm, Övertandläkare specialist i Oral Radiologi

Onsdag 10.15-11.45 Sal: K2
Arrangeras av: Svensk Käkkirurgisk förening

Visdomstandskirurgi är sällan en enkel resa vare sig för patienten eller den opererande tandläkaren. Under detta seminarium kommer vi att dela med oss av den samlade kirurgiska och röntgenologiska visdomen när det gäller det absolut vanligaste käkkirurgiska ingreppet. Vad vet vi idag om indikationer, farmakologisk behandling, kirurgisk metod och komplikationerna som uppstår. Både de som kan förebyggas och de som kan komma plötsligt eller sent. Hur kan vi undvika de vanligaste fallgroparna och hur förbereder vi oss på bästa sätt. Var går gränssnittet mellan allmäntandvård och specialisttandvård? Hur tar vi hand om komplikationerna.

Riktar sig till: TL, STUD
bild
Antibiotika – hur kombineras hållbar utveckling och patientsäkerhet?
Medverkande:
Bodil Lund, Professor Käkkirurgi
Margareta Hultin, Tandläkare och specialist i parodontologi
Aron Naimi-Akbar, odontologisk epidemiologi
Annika Hahlin, Leg. apotekare, Strama Stockholm


Onsdag 10.15-12.00 Sal: K21
Arrangeras av: Svenska Tandläkare-Sällskapet

Nya data visar att antibiotika inte förbrukas jämlikt i svensk tandvård och att det fortfarande finns stor förbättringspotential. Sessionen tar upp några problemområden och vad som behövs för en hållbar utveckling och optimerad patientsäkerhet. Det senaste kring endokarditprofylax, inklusive svensk statistik, kommer att diskuteras. Digitala hjälpmedel som beslutsstöd i den kliniska vardagen illustreras liksom vårdhygienens betydelse för att motverka ökning av antibiotikaresistens.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
Långvarig smärta – en global samhällsbörda
Moderator: Erik Lindfors, Övertandläkare
 
Medverkande:
Harald Breivik, Professor emeritus
Per Alstergren, Professor
Maria Pigg, Docent, endodonti

Onsdag 10.15-12.30 Sal: A5
Arrangeras av: Svensk förening för Bettfysiologi i samarbete med Svenska Endodontiföreningen

Smärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker vård och är ofta associerad med både funktionsnedsättning och en betydande försämring av livskvaliteten. IASP (International Association for the Study of Pain) har uppskattat att 20% av befolkningen har långvarig smärta och 10% av befolkningen får en långvarig smärtdiagnos varje år.

Förutom att smärta medför ett uppenbart mänskligt lidande så resulterar även smärta i stora ekonomiska kostnader för både individ och samhälle. 

I Sverige beräknas den årliga direkta kostnaden för utredning och behandling av smärta, exempelvis läkarbesök och läkemedel, uppgå till 7,5 miljarder kronor. De indirekta kostnaderna, dvs kostnaderna för sjukförsäkring och produktionsbortfall, är långt mycket större och beräknas till ca 80 miljarder kronor/år.

Att på ett tidigt stadie identifiera, utreda och behandla patienter med smärta är viktigt för att minska risken för att långvariga smärttillstånd utvecklas.

I symposiets första del kommer professor emeritus Harald Breivik att belysa den globala börda som långvarig smärta medför. Vad innebär långvarig smärta ur ett globalt perspektiv? Hur kan smärtvården tvärprofessionellt bidra till en mer samordnad, aktiverande och effektivare rehabilitering? 

Att kunna klassificera patienter med smärta är första steget i ett bra omhändertagande. Detta leder oss in på symposiets andra del där professor Per Alstergren och docent Maria Pigg kommer att redogöra för den nya klassificeringsmodellen ICOP, the International Classification for Orofacial Pain.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD 
bild
Seniortandvård - patientens resa från oberoende till beroende
Moderator: Markus Höglund, Specialist i Orofacial Medicin

Medverkande:
Christina Carlson, Tandläkare, Chef Centrum för Äldretandvård
Katri Ståhlnacke, Dr odont vet. Kunskapscentrum för Äldres Munhälsa
Pia Gabre, Övertandläkare, Kunskapscentrum för Äldretandvård
Pia Skott, Dr med, övertandläkare i orofacial medicin, forskningschef Folktandvården
Gunilla Sandborgh Englund, Professor Karolinska Institutet
Gunnar Henning, Strateg, Tandläkare, Centrum för Äldretandvård

Onsdag 10.15-12.00 Sal: K1
Arrangeras av: Svenska Centra för Äldretandvård

Följ den äldre patienten på en resa från frisk oberoende till sjuk och vårdberoende. Kliniska tips varvas med vetenskap och mini-föreläsningar från några av Sveriges bästa föreläsare inom området.

Riktar sig till: TL, THYG, STUD 
bild
Forskningsrapporter - Svensk Samhällsodontologisk Förening
Rapportordförande: Anna-Karin Wagner


Onsdag 10.15-15.45  Sal: K23
 
Forskningsrapporterna från Svensk samhällsodontologisk förening bjuder på exposé över ämnet samhällsodontologi. Här presenteras resultat av befolkningsstudier gjorda i Sverige. Goda exempel på tandvårdens roll och samverkan i folkhälsoarbetet. Symposiet belyser också samhällsodontologisk problematik kring hälsoarbetet i olika grupper.
Här möts vi för intressanta diskussioner kring hur hälsa skapas i ett samspel mellan individ, miljö och samhälle.
 
bild
Kompetensförsörjning - för en jämlik och tillgänglig tandvård
Moderator: Katharina Wretlind, tandläkare och folkhälsostrateg i Folktandvården Västra Götaland

Föreläsare:
Mats Olsson, framtidsstrateg, Kairos Future

Panel:
Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala och ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening
Martin Färnsten, sekreterare i utredningen om jämlik tandhälsa
Tomas Josefsson, divisionschef Folktandvården, Region Norrbotten
Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening

Onsdag 10.30-12.00 Sal: K11
Arrangeras av: Svensk Samhällsodontologisk Förening

Ett antal trender med stor betydelse för hälso- och sjukvården, inte minst tandvården, utgörs av globala drivkrafter, livsstilar och värderingar, ett arbetsliv i förändring samt ny teknik. Efter att Mats Olsson gett den mer övergripande bilden tar ett samtal i panel vid: Hur ser paneldeltagarna på tandvårdens framtida kompetensförsörjning?

Välkommen till en intressant programpunkt där du får tillfälle att ta del av en angelägen spaning in i framtiden.
bild
Forskningsrapporter - Svensk förening för Orofacial medicin
Rapportordförande: Ante Zakrisson

Onsdag 12.45-15.45 Sal: K24
 
Välkommen att ta del av nya forskningsrapporter inom Orofacial medicin.
I år handlar rapporterna om en rad olika frågeställningar inom ämnet.
Allt ifrån hur vi som tandläkare kan bedöma patientens upplevda tandvårdsrädsla till BMS, histopatologi, borstbiopsier, Cave varningar, leukoplakier, aftös stomatit samt tandhälsan hos missbrukare.
 
bild
Från skogsskövling till fimpar i haven - hur kan tandvården påverka?
Moderator: Karin Sjögren, Leg Tandläkare

Medverkande:
Stella Airila Månsson, Parodontolog och Med dr
Birgitta Enmark, Leg Tandhygienist
Miranda Nordström, Leg Tandhygienist 
Yvonne Nyblom, Leg Tandhygienist, Ordf Sveriges Tandhygienistförening
Johanna Reuterving Smajic, Leg Tandhygienist
Lena Sjöberg, Leg Tandläkare
Ingela Throzell, Leg Tandhygienist
Marie Udén, Tandsköterska, Ordf Svenska Tandsköterskeförbundet
Hans Göransson, Leg Tandl, fd Ordf Sveriges Tandläkarförbund
Suzanne Bengtsson, Riksförbundet VISIR

Onsdag 13.15-14.30 Sal: K16
Arrangeras av: Tandvård mot Tobak

Vi har i många år bevakat tobaksfrågan ur olika perspektiv. I år fokuserar vi på tobaksindustrins miljöpåverkan och hur nya tobakslagen påverkar oss inom tandvården. Vilka argument har vi bäst framgång med inom ungdomsgrupper? Hur bemöter vi den opinion i media som går tobaksindustrins ärende? Våra nya politiker behöver stöd till kloka beslut. Det behövs kraftfulla lagar. Kom och lyssna till det senaste om tobak och bli uppdaterad. Tandvården kan påverka!

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD 
bild
Operationshygien i allmänpraktiken
Medverkande:
Margareta Hultin, Odont Dr
Aron Naimi-Akbar, Docent
Bodil Lund, Professor Käkkirurgi

Onsdag 13.30-14.30 Sal: A7
Arrangeras av: Svenska Tandläkare-Sällskapet

Under workshopen kombineras praktisk demonstration på scen med korta teoriavsnitt och möjlighet att ställa frågor och diskutera. Hur man på ett rationellt sätt omvandlar tandläkarpraktiken till ett operationsrum som uppfyller dagens krav på vårdhygien gås igenom och demonstreras. Sessionen tar upp och diskuterar vilka ingrepp i allmänpraktiken som betraktas som operation och när räcker det med basal vårdhygien. Den senaste kunskapen kring kläder, skyddsutrustning och andra material gås igenom.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
Vårdutveckling med stöd av SKaPa
Talare: Per Hjalmarsson, Leg. tandläkare

Medverkande

Sharre Chizarie
Sophie Seger, Tandhygienist
Linda Andersson Falk, Klinksamordnare/ tandsköterska

Onsdag 13.30-14.30 Sal: K11
Arrangeras av: SKaPa - Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit
 
SKaPas kvalitetsregister har med tiden kommit att innehålla uppgifter om mer än 6,5 miljoner individer. Ett av registrets syften är att med denna information som bas kunna erbjuda enskilda kliniker stöd för vårdutveckling. SKaPa har sedan 2013 samarbetat med 25 tandkliniker i 29 olika projekt, där registret förutom rapportstöd även givit metodstöd kring systematiskt förbättringsarbete. I seminariet kommer arbetsmodellen och ett projekt beskrivas.  Hur får man ett projekt att bli framgångsrikt? Hur håller man förändringsarbetet levande över tid?

Riktar sig till: TL, TSK, THYG
bild
Bli Hjärnstark!
Talare: Anders Hansen

Onsdag 13.30-14.30 Sal: Victoriahallen

Anders Hansen är överläkare i psykiatri och författare till bland annat boken Hjärnstark. I en inspirerande föreläsning berättar han om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår allmänhälsa.

Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne, bli mer kreativ och intelligent? Se då till att röra på dig! Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss.

Anders ger dig i denna föreläsning konkreta tips på hur du ska få de positiva effekterna.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Tandsköterskans historia
Talare: Louise Ericson, Ordförande i Museinämnden

Onsdag 14.45-15.30 Sal: K21
Arrangeras av: Svensk Förening för Odontologiens Historia
 
I början på 1900-talet fanns inte tandsköterskor. Det var husan som diskade instrumenten efter dagens slut och hon öppnade dörren och tog emot patienterna. 

Statliga Tandläkarinstitutet startar tandläkarutbildning 1898 och endast en tandsköterska fanns där. 1923 flyttar institutet till Holländargatan och där startas en tandsköterskeutbildning. 
Tandläkare Dr Edmund Kells i New Orleans var en pionjär som anställde kvinnliga hjälpkrafter i sin praktik år 1885 och utvecklade deras arbetsuppgifter.

Svenska Tandsköterskeförbundet bildades 1943 som arbetade flitigt för professionalisering av yrket och sedermera med utbildningsfrågor. Projektet Nordplus, i samarbete med Norge och Danmark, blev en plan för tandsköterskans yrke 2025.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
På jakt efter den betthöjd som flytt - lyckad protetik i djupa bett 
Medverkande: 
Ulrica Gidlund, Specialist i Oral Protetik
Tobias Trybom, Leg Tandläkare

Onsdag 14.45-15.45 Sal: A6
Arrangeras av: Svensk Förening för Oral Protetik

Vår moderna livsstil leder ofta till tandslitage av olika slag och dagens tandvård erbjuder ibland fyllningsmaterial som inte är nötningsbeständiga. Detta medför att betten djupnar och sjunker och gör att även den lilla protetiken blir svår att utföra i allmänpraktiken parallellt med att köerna till specialistklinikerna växer. Finns det något sätt att motverka detta och tillsammans hjälpa våra patienter oavsett vårdinstans?
 
Välkommen till ett seminarium där vi visar på hur vi genom ett tätt samarbete mellan privattandvård och specialisttandvård behandlat även det djupaste bett. Vi vill också belysa hur man kan följa bettutvecklingen genom hela livet och förebygga större bettrehabiliteringar genom att tänka ”protetiskt profylaktiskt".
 
Ta med dig hela tandvårdsteamet inklusive din tandtekniker och kom och lyssna på min resa som privatpraktiker mot betthöjningar utförda patientsäkert och förutsägbart. En kliniskt inriktad föreläsning där konsten att höja bett gås igenom steg för steg med mycket praktiska tips att ta med hem till kliniken.

Riktar sig till: TL, TSK, TTEKN, STUD
bild
Kariesfritt eller färdigexkaverat?
Moderator: Dan Ericson

Medverkande:
Anders Hedenbjörk Lager, Övertandläkare och lektor i Cariologi
Georgios Tsilingaridis, Med Dr specialist pedodonti
Frode Staxrud, Tandläkare, Dr. Philos

Onsdag 14.40-15.55 Sal: K1
Arrangeras av: Svenska Tandläkare-Sällskapet
 
Aktuell vetenskap avseende behandling av kariesskador och speciellt djupa kariesskador presenteras. Hur mycket kariespåverkad vävnad bör avlägsnas vid ”normaldjupa” och ”grunda” kariesskador? Vid djupa skador med risk för läsion – vilket vetenskapligt stöd finns för ”stegvis exkavering” resp. att lämna karierad vävnad kvar närmast pulpan. Aktuell terminologi presenteras.
 
Riktar sig till: TL, STUD
bild
Verksamhetsutveckling genom handling – att leda oss själva och andra!
Invigningstalare: Ari Riabacke

Onsdag 16.30-17.30 Sal: Victoriahallen

Ari kommer att tala om hur man via ledarskapet tar sig från beslutsfattande till genomförandet av förändringen samt hur vi ska få grupper och team att prestera bättre. Kort och gott hur vi kan utveckla verksamheterna genom att få saker och ting gjort!

Ari kommer garanterat att injicera era hjärnor med nya idéer om det framtida ledarskapet, hur ni kan skapa effektiva organisationer och hur ni får människor att trivas och känna sig trygga för att kunna prestera på topp!

Ari är Fil. Dr i Beslutsfattande, Civ. Ek och Ek. Mag. i Organisation & Ledarskap och sedan 1999 medlem i Decide Research Group vid Stockholms Universitet. Ari har tidigare arbetat som Head of Business Intelligence på börsnoterat Management- och IT-konsultbolaget och som beslutsexpert på Svensk kärnbränslehantering (SKB).

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD

Tema: Dark Dent - bakom rubrikerna

Svensk tandvård håller världsklass och det kan vara skönt att sola sig i glansen. Men det gäller att undvika skuggan, för där lurar många fallgropar. I ljuset är det lätt att se vilken vård som är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. När skuggorna faller blir det svårare, och om det blir riktigt mörkt kan det vara för sent.

Under eftermiddagen kommer några myndigheter att berätta om vad som kan hända i skuggans land men också om vilken hjälp som finns att få för en fortsatt vistelse i solen.

bild
Lärande tillsyn – så kan IVO hjälpa dig som tandläkare, chef och vårdgivare
Moderator: Cina Seidefors, Kommunikatör IVO
 
Medverkande: 
Sofia Wallström, Generaldirektör
Johan Blomgren, Tillsynstandläkare
Lars Sjödin, Försäkringskassan
Kirsi Olsson, Verksamhetsutvecklare och leg undervisningstandläkare
Anders Jonsson, Ordf Praktikertjänst FoU-nämnd

Onsdag 13.00-14.00 Sal: A5
Arrangeras av: Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tillsynen syftar till att åstadkomma lärande så att brister och missförhållanden inte upprepas. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) leder ett samtal om lärande tillsyn i dialog med Försäkringskassan och andra aktörer från tandvårdsområdet. Panelen diskuterar utifrån vad IVO sett i sin tillsyn, både avseende tandvårdsverksamheter och enskilda tandläkare.

Riktar sig till: TL, TSK
bild
Ekonomisk brottslighet – aktuella fall och utredningar
Moderator: Hans Sandberg, Leg tandläkare, Med dr
 
Medverkande: 
Lars Sjödin, Försäkringsodontologisk koordinator
Thomas Unsgaard, Kriminalinspektör

Onsdag 14.10-14.50 Sal: A5
Arrangeras av: STS - Svenska Tandläkare-sällskapet

Förmodligen är inte tandvården mer förskonad från ekonomisk brottslighet än andra branscher visar nyligen genomförda polisutredningar, åtal och domar. Vid seminariet kommer några aktuella fall och olika typer av ekonomisk brottslighet att tas upp. Vad enskilda, bransch och myndigheter kan göra för att hindra och försvåra brottslighet inom tandvården kommer också att diskuteras.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Tandvårdsturism – risker och regler
Moderator: Hans Sandberg, Leg tandläkare, Med dr
 
Medverkande: 
Bodil Lund, Professor käkkirurgi
Lars Sjödin, Försäkringsodontologisk koordinator

Onsdag 15.00-15.40 Sal: A5
Arrangeras av: STS - Svenska Tandläkare-sällskapet

Det har vuxit fram tandkliniker inom EU, framförallt i Östeuropa, som är inriktade på att behandla svenska medborgare. De erbjuder tandvård, boende och resor. Det finns dock risker med sådan tandvårdsturism eftersom behandlingsprinciper, material och läkemedelsanvändning kan skilja sig från svensk. Dessutom finns en ekonomisk risk, tandvårdsstödets regler om dokumentation av tillstånd, åtgärder och omgörning gäller även vid vård inom EU länder.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD