Kontakt & Öppettider


Öppettider Riksstämman & Swedental 13-15 november 2019

Onsdag  09.00 - 17.00
Torsdag 09.00 - 17.00
Fredag   09.00 - 17.00


Svenska Tandläkare-Sällskapets kongressbyrå öppettider

Onsdag 07.30 - 16.30
Torsdag 08.30 - 16.30
Fredag   08.30 - 15.30

 
 
Arrangör Odontologisk Riksstämma - Svenska Tandläkare-Sällskapet

För frågor om din anmälan, betalning och support, kontakta Reachem
info@reachem.se
+46 8 410 30 150

För frågor om riksstämman och program, kontakta
riksstamman@tandlakarforbundet.se
Projektledare Susanne Nordén