Talare K - T


Mon Jun 17 2019 10:36:02 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Kajsa H Abrahamsson
En ny tandhygienistutbildning 2019
Mon Jun 17 2019 14:33:00 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Kalle Zackari Wahlström
Stark som en björn, snabb som en örn
Thu Jul 04 2019 08:49:22 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Karin Ekströmer
50 shades of sinuit
Thu Jun 20 2019 13:03:31 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Karin Hammarlund
Så påverkas tandvården av Barnkonventionen
Wed Aug 14 2019 16:01:41 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Karin Sjögren
Från skogsskövling till fimpar i haven - hur kan tandvården påverka? ​​​​​​​
Thu Jun 20 2019 09:24:50 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Karin Sunnegårdh-Grönberg

Fri Jun 28 2019 13:05:54 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Katarina Wiggman
Entandsluckan - hur svårt kan det va?
Fri Jun 28 2019 10:33:03 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Katharina Wretlind

Thu Jun 27 2019 13:00:37 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Katri Harcke
Tvärprofessionell samverkan – från låsning till lösning
Mon Jul 01 2019 15:53:44 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Katri Ståhlnacke

Thu Jul 11 2019 13:44:35 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Kerstin Brismar

Thu Jul 04 2019 13:16:52 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Kerstin Lantto
Aj, det gör ont! Används barnens tid i tandvården rätt när resurser saknas?
Tue Jul 09 2019 08:56:03 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Kristina Schremer
Kirurgiska visdomar om visdomständer
Tue Jun 18 2019 13:21:45 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Kåre Buhlin  

Thu Aug 08 2019 16:45:47 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Lars Gahnberg
Tema Karies - panelsamtal
Mon Jul 08 2019 10:18:23 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Lars Olsson
Tandvårdens branschrapport 2019
Mon May 27 2019 08:15:40 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Leila Söderholm
100% hälsa!
Thu Jun 27 2019 13:14:23 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Lena Sjöberg
Från skogsskövling till fimpar i haven -  hur kan tandvården påverka?
Mon Aug 05 2019 09:15:34 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Lisbeth Dahlström
Endodonti – En utmaning? Vilka är problemen? Kan vi hjälpa till?
Fri Jun 14 2019 10:21:30 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Louise Ericson
Tandsköterskans historia
Mon Jul 08 2019 09:50:51 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Maria Pigg
Långvarig smärta – en global samhällsbörda
Fri Jul 05 2019 09:39:40 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Marie Udèn
Från skogsskövling till fimpar i haven - hur kan tandvården påverka?
Fri Jun 28 2019 09:33:38 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Malin 
​​​​​​​Vestin Fredriksson

Mon Jun 24 2019 10:02:14 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Margareta Hultin

Fri Jun 14 2019 09:10:44 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Markus Höglund
Seniortandvård - patientens resa från oberoende till beroende
Fri Jun 28 2019 15:10:36 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Mats Gottschalk
Ledarskap som tar verksamheten till nya höjder ​​​​​​​
Wed Jul 03 2019 13:43:58 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Mats Olsson
Kompetensförsörjning - för en jämlik och tillgänglig tandvård
Mon Jun 17 2019 14:23:00 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Merit Lindberg
Tandvårdens branschrapport 2019
Fri Jul 05 2019 09:46:21 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Michael Hana
Tandläkaryrket och dess oändligt spännande karriärmöjligheter
Tue Jun 25 2019 14:54:01 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Nadja Christensen
Tillsammans för framgång – Teamwork tar behandlingarna till nya höjder
Mon Jul 01 2019 11:23:03 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Nicole Winitsky
Tillsammans för framgång – teamwork tar behandlingarna till nya höjder
Fri Jul 05 2019 09:43:18 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Nikoo Bazsefidpay
Tandläkaryrket och dess oändligt spännande karriärmöjligheter
Mon Jul 01 2019 13:12:35 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Pernilla Larsson Gran
Tillsammans för framgång – teamwork tar behandlingarna till nya höjder
Mon Jul 01 2019 09:48:16 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Per Alstergren
Långvarig smärta – en global samhällsbörda
Fri Jul 05 2019 09:22:40 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Per Hjalmarsson
Vårdutveckling med stöd av SKaPa
Wed Jul 03 2019 10:57:57 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Per Stål
Från Sverige till Etiopien – erfarenheter från olika katastrofer
Thu Jun 27 2019 11:13:41 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Peter Lundholm

Thu Jul 04 2019 08:51:44 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Pernilla Lif Holgerson
Karies ökar bland våra barn – varför och vad gör vi?
Tue Jul 02 2019 13:50:30 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Petteri Sjögren
Från klinisk kunskap och idéer till lege artis
Tue Jun 25 2019 14:59:07 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Pia Andersson
En ny tandhygienistutbildning 2019
Thu Jul 11 2019 13:55:45 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Pia Gabre
Seniortandvård - patientens resa från oberoende till beroende
Mon Jul 08 2019 10:04:25 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Pia Skott
Seniortandvård - patientens resa från oberoende till beroende
Mon Jul 01 2019 09:41:06 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Rita Myrlund
Interceptive treatment with LM-Activator eruption guidance appliance ​​​​​​​
Tue Jul 09 2019 09:11:52 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Silvia Miranda Bazargani
Överkäkshörntänder från röntgenologisk och klinisk synvinkel
Wed Jun 19 2019 11:01:56 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Simon Dahlgren
Entandsluckan - hur svårt kan det va?
Mon Jun 17 2019 10:27:45 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Sofia Petrén
Överkäkshörntänder från röntgenologisk och klinisk synvinkel
Thu Jun 27 2019 11:16:29 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Sofia Orrskog
Nya perspektiv i nationella riktlinjer för tandvård
Tue Jul 02 2019 13:53:22 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Sqipe Bajraktaraj Zeqiri
Från klinisk kunskap och idéer till lege artis
Fri Jun 28 2019 10:29:34 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Stella Airila-Månsson
Från skogsskövling till fimpar i haven - hur kan tandvården påverka?
Fri Jun 14 2019 09:57:39 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Sven Bågesund
Nya perspektiv i nationella riktlinjer för tandvård
Wed Jul 10 2019 10:40:50 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Sven Scholander
Missfärgningar på framtänderna, vad gör vi?
Wed Jul 03 2019 10:49:24 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Tala Jalilian
Framtidens läkemedelsförsörjning - brister, risker och innovationer
Wed Jul 03 2019 08:21:41 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Tareq Alsayed
Vägen in på den svenska tandvårdsmarknaden
Tue Jun 25 2019 10:50:10 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Therese Kvist 
Så påverkas tandvården av Barnkonventionen
Fri Jun 28 2019 10:23:18 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Thomas Malm

Wed Jul 03 2019 08:18:23 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Tina Skytte
Vägen in på den svenska tandvårdsmarknaden
Tue Jul 02 2019 08:41:38 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Tobias Fagrell
Missfärgningar på framtänderna, vad gör vi?
Thu Jun 27 2019 12:53:02 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Tobias Trybom
På jakt efter den betthöjd som flytt - lyckad protetik i djupa bett
Wed Jun 26 2019 16:23:05 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Tord Berglundh
Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomar
Thu Aug 08 2019 16:40:50 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Torgny Alstad
Rätten till vård som inte kan anstå – Prisföreläsning ​​​​​​​