Talare U - Ö 


Wed Jul 03 2019 13:04:05 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Ulrica Gidlund

Mon Jun 17 2019 14:25:55 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Urban Rådestad
Från Sverige till Etiopien – erfarenheter från olika katastrofer
Mon Jul 01 2019 10:01:11 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Wedad Hammoudi
Cement & cementering – optimera bindningen av protetiska restorationer
Fri Jun 14 2019 09:53:15 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Yvonne Nyblom

Fri Jul 05 2019 13:15:35 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Åsa Engström-Lindh
Aj, det gör ont! Används barnens tid i tandvården rätt när resurser saknas?
Mon Jul 08 2019 09:45:27 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Åsa Renström
Aj, det gör ont! Används barnens tid i tandvården rätt när resurser saknas?
Thu Jul 04 2019 16:07:24 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Åsa Wennberg
Vägen in på den svenska tandvårdsmarknaden