Seminarier


Torsdag 14 november

   
bild
Future Lab – Health

Torsdag 9.00-17.00  A-hallen
Folkhälsan utvecklas positivt samtidigt som kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar ökar i befolkningen. Vad kan jag, kliniken och samhället bidra med för att skapa ökad hälsa? Följ med på en vandring genom Future Lab - Health. Besök dialogscenen och lyssna till välkända forskare, företagare och kliniker som ger sin syn på hälsa och verksamhetsutveckling. Stanna till i Demolabbet och upplev och provkör hur vi med ny teknik kan utveckla verksamheten och bidra till ökad hälsa - för oss själva och befolkningen. Det är Future Lab - Health 2019.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
 
bild
Missfärgningar på framtänderna, vad gör vi?
Medverkande: 
Tobias Fagrell, Övertandläkare pedodonti
Sven Scholander, Övertandläkare protetik

Torsdag 9.00-10.00 Sal: K1
Arrangeras av: STS - Svenska Tandläkare-sällskapet
 
Att välja rätt behandling av fläckar på framtänderna är svårt, inte minst på den unga individen då vi även är begränsade av EU-direktiv. Seminariet fokuserar på etiologi, diagnostik samt kliniska behandlingsalternativ av olika sorters missfärgningar i fronten.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Äldres läkemedelsförskrivning – tandvård en del av en komplicerad helhet
Talare: Johan Fastbom, Professor i geriatrisk farmakologi

Torsdag 9.00-10.00 Sal: A6
Arrangeras av: Socialstyrelsen

Nästan alla äldre människor som besöker tandvården står ofta på läkemedel som förskrivits av läkare i hälso- och sjukvården eller av tandläkare inom tandvården. Vanligt är att äldre använder flera läkemedel samtidigt, vilket ökar risken för biverkningar och att de påverkar varandra. Dessutom medför åldrandet en ökad känslighet för läkemedel.

Under detta seminariepass ges en översiktlig bild av läkemedelsförskrivning till äldre. Seminariet ger även en bild av vilka läkemedel som i sig själv eller med andra läkemedel kan ha ogynnsamma effekter och vilka risker det medför.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Vägen in på den svenska tandvårdsmarknaden
Moderator: Hans Sandberg, Leg tandläkare, Med dr
 
Medverkande:
Åsa Wennberg, Enhetschef, Socialstyrelsen
Tina Skytte, Operativ samordnare, Arbetsförmedlingen
Anna-Clara Olsson, Utredare, Sveriges Kommuner och Landsting
Gunilla Sandborgh-Englund,  Professor vid Karolinska Institutet
Ann-Marie Olhede, Enhetschef Tandvård Region Västra Götaland
Tareq Alsayed, Leg tandl Folktandvården Stockholm

Torsdag 9.00-10.30 Sal: A5
Arrangeras av: Svenska Tandläkare-Sällskapet

I Sverige finns det en stor grupp tandläkare med examen utanför EU/EES. För att ta sig in på den svenska tandvårdsmarknaden som tandläkare måste de ha en svensk legitimation. Till en sådan finns det tre vägar:

• KUT en ett-årig kompletterande utbildning
• Ett teoretiskt och praktiskt Kunskapsprov följt av praktisk tjänstgöring och prov i författningskunskap.
• Påbörja en svensk tandläkarutbildning

De medverkande i seminariet speglar olika delar av processen som leder mot en svensk tandläkarlegitimation. Syftet med seminariet är att skapa en gemensam bild av de erfarenheter man har fått och vilka möjligheter som kan finnas framåt. En utmaning är att underlätta för gruppen att komma in på den svenska tandvårdsmarknaden utan att göra avkall på de krav som ställs.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
Forskningsrapporter – Svenska Parodontologiföreningen
Rapportordförande: Kåre Buhlin

Torsdag 9.00-12.00 Sal: K22
 
Sessionen kommer att speglas av ny innovativ, spännande forskning som belyser ämnet parodontologi och dess angränsande områdes breda forskningsfält. Implantologi, epidemiologi, etiologi, laboratorieforskning, preklinisk och klinisk forskning allt ryms inom dessa forskningsrapporter för 2019.
 
bild
Forskningsrapporter – Svenska Pedodontiföreningen
Rapportordförande: Johanna Gyll, Pamela Hasslöf

Torsdag 9.00-12.00 Sal: K24

Rapporterna spänner över flera olika områden, allt från studier som utvärderar tandvårdens samverkan med familjecentraler till studier med konkreta kliniska frågeställningar. Olika perspektiv belyses i rapporterna, även forskning om vårdgivarens erfarenheter och upplevelser kommer att presenteras.
 
bild
Från klinisk kunskap och idéer till lege artis
Moderatorer: 
Bengt Franzon, Tandläkare, doktorand och forskare i samhällsodontologi 
Alfheidur Astvaldsdottir, Odont sakkunnig på Socialstyrelsen
 
Medverkande:
Helena Domeij, SBU, Tandläkare
Irene Edebert, Projektledare SBU, Tandläkare
Emelie Boberg, Tandhygienist
Petteri Sjögren, Tandläkare
Sqipe Bajraktaraj Zeqiri, Tandhygienist
Annika Julihn, Övertandläkare 

Torsdag 10.15-12.00 Sal: K16
Arrangeras av: STS - Svenska Tandläkare-sällskapet
 
Många inom tandvården har erfarenhet och kunskap från sin kliniska vardag som andra skulle ha nytta av. Man vill gärna dela med sig av sin kunskap men hittar inte vägen att göra det, och frågorna är många:
Hur gör man vetenskap av sina idéer och kunskap? Hur kommer man igång, var finns hjälp att få och hur finansierar jag mitt projekt?
 
Vi har samlat personer som på olika sätt och på olika nivåer hittat sitt sätt att förverkliga detta. Allt ifrån den enskilde klinikern till myndighetsrepresentanter. Deltagarna kommer att dela med sig av sina erfarenheter om hur klinisk kunskap kan förvandlas till vetenskap. Symposiet avslutas med gemensam diskussion och frågor.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
1+1=3 – lyckad behandling genom samverkan
Moderator: Ingrid Olofsdotter, Divisionschef

Medverkande:
Emma Gardell, Övertandläkare Protetik 
Daniel Jönsson, Docent Parodontologi
Heidrun Kjellberg, Docent Ortodonti

Torsdag 10.30-12.00 Sal: K11
Arrangeras av: Svenska Ortodontiföreningen, Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Svensk förening för Oral Protetik

Folktandvården Skånes konsultativa arbetssätt ger tid för kunskapsutbyte och vård på rätt nivå. Hur samarbetar vi med svåra fall? Vem gör vad, när och på vem? Vi diskuterar vårt integrerade arbetssätt mellan allmäntandvård och specialister och mellan olika specialiteter. Vi kommer också att visa fall för att exemplifiera samarbetet.

Riktar sig till: TL, THYG, TTEKN, STUD
bild
50 shades of sinuit
Moderator: Karin Ekströmer, Övertandläkare 

Medverkande:
Malin Vestin Fredriksson, Specialisttandläkare inom odontologisk radiolog
Even Nisja, Leg. tandläkare, specialist käkkirurg
Fredrik Eliasson, Överläkare ÖNH-specialist

Torsdag 10.30-12.00 Sal: A7
Arrangeras av: Svensk förening för Odontologisk Radiologi
 
Diagnostik och behandling av odontogen sinuit ur tre olika perspektiv: Radiologi, Käkkirurgi och Bihålekirurgi. 
Genomgång av bihålornas anatomi och normalfunktion. Klinisk och radiologisk diagnostik presenteras. Medicinsk- och kirurgisk behandlingsstrategi för sinuit med fokus på odontogena sinuiter. Häng med i samtal gällande vikten och värdet av samarbete mellan olika yrkeskategorier. 

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
Tandvårdens branschrapport 2019
Medverkande: 
Merit Lindberg, VD Privattandläkarna
Lars Olsson, Näringspolitisk chef Privattandläkarna

Torsdag 10.45-11.30 Sal: A5
Arrangeras av: Privattandläkarna

Tandvården är en uppskattad samhällstjänst och den privata tandvården är en viktig samhällsaktör.
Hur har branschen utvecklats under 2018? Vilka regelförändringar har skett? Vad är det som utmärker tandvårdsmarknaden och hur har den förändrats under 2018?
 
Privattandläkarnas årliga branschrapport analyserar och sammanfattar tandvårdsbranschen.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Cement & cementering – optimera bindningen av protetiska restorationer
Talare: Wedad Hammoudi, Övertandläkare i Oral Protetik

Torsdag 10.45-11.45 Sal: A6
Arrangeras av: Svensk Förening för Oral Protetik

Det finns idag många fabrikat och tillverkare för olika dentala material och cement. I takt med detta, ökar risken för felaktigt handhavande och kliniska misslyckanden. Att vid den individuella kliniska situationen kunna matcha cementsystem och fastsättningsteknik med olika protetiska restorationer är mycket viktigt. Denna föreläsning har en klinisk-praktisk inriktning i sin genomgång av olika cementsystem vid olika tandstödda och implantatstödda restorationer. Föreläsningen presenterar kliniska fall angående protetisk rehabilitering av patienter med bland annat reflux-sjukdom, ätstörningar, grava erosions- och attritionsskador och kollapsade bett. Du får med dig kliniska tips som underlättar cementeringen och optimerar bindningen av dina protetiska konstruktioner. Du får reda på hur många och vilka typer av cement ni bör ha på kliniken.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
En ny tandhygienistutbildning 2019
Moderator: Kajsa H Abrahamsson, Leg tandhygienist, docent

Medverkande:
Yvonne Nyblom, Leg tandhygienist, Ordförande STHF
Charlotte Elam, Senior utredare UKÄ
Pia Andersson, Dekan, bitr.professor 
Agneta Stenebrand, PhD, Programansvarig

Torsdag 10.45-11.45 Sal: K21
Arrangeras av: Sveriges Tandhygienistförening, STHF
 
Sveriges Tandhygienistförening fyller 50 år och samtidigt startar en ny tre-årig tandhygienistutbildning. Processen mot en tre-årig utbildning har varit lång och kantats av många svårigheter. Under seminariet presenteras resan mot en ny examensbeskrivning. Varför är det viktigt för tandvården? Vad är nytt och vilka utmaningar står vi inför? Hur påverkas yrket och vilka förbättringar hoppas vi på? 
Tre olika perspektiv - professionens, lärosätenas och Universitetskanslersämbetets syn presenteras och diskuteras.  

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Bli Hjärnstark!
Talare: Anders Hansen

Torsdag 10.45-12.00 Sal: Victoriahallen
 
Anders Hansen är överläkare i psykiatri och författare till bland annat boken Hjärnstark. I en inspirerande föreläsning berättar han om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår allmänhälsa.

Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne, bli mer kreativ och intelligent? Se då till att röra på dig! Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss.

Anders ger dig i denna föreläsning konkreta tips på hur du ska få de positiva effekterna.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Modern kompositteknik
Talare: Johan Hagman, Leg tandläkare

Torsdag 10.45-12.15 Sal: A9
Arrangeras av: STS - Svenska Tandläkare-sällskapet

Den främsta orsaken att man gör fyllningar idag är att gamla kompositfyllningar utvecklar sekundärkaries - vi har en epidemi av dåliga kompositfyllningar! Föreläsningen handlar om hur vi gått tillbaka till ritbordet för att lösa de svårigheter som kompositen har men också för att tillvarata dess styrkor. Hur görs fyllningar som inte bara fungerar bättre och håller längre utan som dessutom känns bättre? Vi går igenom hela konceptet med fokus på hur man återskapar optimala kontaktpunkter för att skapa fyllningar som håller. 

Riktar sig till: TL, TSK, STUD
bild
Nya perspektiv i nationella riktlinjer för tandvård
Moderator: Elisabeth Wärnberg Gerdin, Enhetschef Socialstyrelsen

Medverkande:
Sofia Orrskog, Utredare på Socialstyrelsen
Göran Dahllöf, Professor
Hans Östholm, Leg. tandläkare och bitr. registerhållare
Katharina Wretlind, Docent i cariologi och folkhälsostrateg
Katri Ståhlnacke, Leg. tandhygienist och forskare
Sven Bågesund, Leg. tandläkare

Torsdag 11.15-12.00 Sal: K2
Arrangeras av: Socialstyrelsen

Syftet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer är att främja en god vård och omsorg på lika villkor, och riktlinjerna är stöd för prioriteringar för beslutsfattare på flera olika nivåer. Förutom de befintliga riktlinjerna för vuxentandvård kommer de nya riktlinjerna att omfatta områden och grupper där styrnings- och ledningsperspektiv efterfrågats och bedömts angelägna. Vi berättar under seminariet om hur riktlinjerna tas fram, hur de kan användas och vilka nya områden och grupper som ingår.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Forskningsrapporter – Svenska Ortodontiföreningen
Rapportordförande: Eva Holmgren

Torsdag 13.30-14.00 Sal: K22
 
Välkommen till att ta del av forskning om kirurgisk friläggning av hörntänder samt benförankring. Något att ta med hem till din kliniska vardag.
bild
100% hälsa!
Talare: Leila Söderholm
 
Torsdag 13.30-14.30 Sal: Victoriahallen
 
Forskning visar tydligt att vardagsrörelse är livsviktigt. Hur tar du dig ur gamla spår? Hur lurar du hjärnan att börja göra sånt som är bra för dig?
Denna forskningsbaserade föreläsning bjuder på massor av humor, energi och igenkänning – inga pekpinnar eller dåligt samvete. Leila är expert på att fånga alla oavsett vem du är. Hon har satt vardagsträningen på kartan!

Leila Söderholm blev 2017 Årets Hälsoinspiratör framröstad av svenska folket och som förra året nominerades till en av Årets Talare.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
ÖK 3:an – retinerad och rätt hanterad
Moderator: Silvia Miranda Bazargani, Övertandläkare och verksamhetschef

Medverkande:
Helena Christell, Övertandläkare
Sofia Petrén, Övertandläkare

Torsdag 13.30-14.30 Sal: A6
Arrangeras av: Svensk förening för odontologisk radiologi

Föreläsningen avser att belysa problematiken kring retinerade överkäkshörntänder gällande diagnostik, kliniskt handhavande och bildtagning i allmäntandvården. – När skall ortodontist kontaktas och i vilka fall kan det vara indicerat att göra undersökning med CBCT?

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
Aloe Vera, fluor & oral hälsa – en litteraturgenomgång
Talare: Dowen Birkhed, Professor Emeritus

Torsdag 13.30-14.30 Sal: K11
Arrangeras av: Hådéns Dental - sponsrat program

Aloe Vera (Aloe Barbadensis) är en välkänd medicinalväxt som har använts sedan de gamla egyptiernas tid mot brännskador. Det är dock först under senare tid som Aloe Verans användningsområden inom tandvården och oral medicin har uppmärksammats. Det finns en rad studier som visar positiva effekter på munslemhinnan och tandköttet. Eftersom tandkräm är en central produkt mot karies är det viktigt att Aloe Vera tandkrämer innehåller fluor. Föreläsningen kommer att belysa de studier som finns publicerade om Aloe Vera, fluor och oral hälsa.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Forskningsrapporter – Svensk Förening för Oral Protetik
Rapportordförande: Anastasios Grigoriadis

Torsdag 13.30-14.30 Sal: K24
 
Sessionen ger en inblick i bredden av pågående protetisk forskning i Sverige. Vi får se och höra presentationer om endodontiska komplikationer efter kronpreparationer korrelerar med tandläkarens erfarenhet eller med tiden med provisoriska kronor och om etsbroar i olika material med uni- eller bilateralt stöd påverkar överlevnaden för konstruktionen. Vidare rapporteras resultat från en klinisk studie av anteriora singelimplantat och deras uppmätta infraposition samt patienternas upplevelse av densamma och dels om en ny metod för att identifiera olika fenotyper av patienter med omfattande tandslitage.
 
bild
Från Sverige till Etiopien – erfarenheter från olika katastrofer
Moderator: Urban Rådestad, Tandläkare och officer inom Försvarsmedicin

Medverkande:
Anna Jinghede, Rättsodontolog
Per Stål, Rättsodontolog

Torsdag 13.30-15.00 Sal: A7
Arrangeras av: Svensk Rättsodontologisk förening

Allvarliga händelser med många svårt skadade och omkomna utgör en stor utmaning för samhället. Efter det medicinska omhändertagandet kvarstår det ofta mödosamma arbetet med att identifiera omkomna, något som kräver särskild planering och interprofessionellt samarbete, ibland även över landsgränserna. Rättsmedicinalverket tillhandahåller beredskap samt vetenskaplig expertis för identifiering och fastställande av dödsorsak vid katastrofer.
Under symposiet kommer belysas hur den svenska identifieringsberedskapen utvecklats som verksamhet och ser ut idag samt vilka metoder som används. Vidare exemplifieras detta genom rapportering från inträffade händelser såväl nationellt som internationellt, bland annat terrorattentatet på Drottninggatan till den nyligen inträffade flygolyckan i Etiopien.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Tandsköterskans historia
Talare: Louise Ericson, Ordförande i Museinämnden

Torsdag 14.45-15.30 Sal: K21
Arrangeras av: Svensk Förening för Odontologiens Historia
 
I början på 1900-talet fanns inte tandsköterskor. Det var husan som diskade instrumenten efter dagens slut och hon öppnade dörren och tog emot patienterna.
 
Statliga Tandläkarinstitutet startar tandläkarutbildning 1898 och endast en tandsköterska fanns där. 1923 flyttar institutet till Holländargatan och där startas en tandsköterskeutbildning. 
Tandläkare Dr Edmund Kells i New Orleans var en pionjär som anställde kvinnliga hjälpkrafter i sin praktik år 1885 och utvecklade deras arbetsuppgifter.
 
Svenska Tandsköterskeförbundet bildades 1943 som arbetade flitigt för professionalisering av yrket och sedermera med utbildningsfrågor. Projektet Nordplus, i samarbete med Norge och Danmark, blev en plan för tandsköterskans yrke 2025.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Interceptive treatment with LM-Activator eruption guidance appliance 
Talare: Rita Myrlund, Specialist in orthodontics

Torsdag 14.45-15.30 Sal: A5
Arrangeras av: LM-Dental - sponsrat program
 
Results from a randomized clinical trial and a follow up study regarding early orthodontic treatment with eruption guidance appliances (EGA) from The Arctic University of Norway, Tromsø will be presented. Background for early treatment with preformed removable appliances with emphasis on indication, selection and application together with challenges in relation to compliance and stability of early EGA treatment will be given. Short and long term treatment effects will be illustrated with cases.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomar
Talare: Tord Berglundh, Professor

Torsdag 14.45-16.15 Victoriahallen
Arrangeras av: Svensk förening för parodontologi och implantologi

Presentationen visar hur den nya klassificeringen kommer att förenkla arbetet i tandvården och underlätta kommunikationen mellan vårdgivare inom professionen och mellan tandvården, patienter och myndigheter.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
Forskningsrapporter – Svensk Förening för Odontologisk Radiologi
Rapportordförande: Malin Vestin Fredriksson

Torsdag 15.00-16.15 Sal: K24
 
Välkomna till en trevlig presentation av vetenskapliga rapporter med fokus på radiologi och diagnostik.
Årets rapportörer bjuder på stor variation inom flera spännande områden.
 
 
bild
Entandsluckan – hur svårt kan det va?
Moderator: Simon Dahlgren, Övertandläkare vid oral protetik

Medverkande:
Katarina Wiggman, Specialist i Ortodonti
Carl-Fredrik Arnelund, Specialist Oral protetik
Carina Pekkari, Specialist i Käkkirurgi

Torsdag 15.15-16.45 Sal: A9
Arrangeras av: Svensk förening för Oral Protetik

Symposiet beskriver, med kliniska fall, de olika situationer där valet står mellan ortodontisk luckslutning, luckvidgning, transplantation eller olika alternativ för protetisk ersättning i en entandslucka. Kirurgiska utmaningar i form av benregenaration eller bentransplantation vid implantatbehandling kommer också att belysas. 
Deltagande föreläsare är specialister i ortodonti, käkkirurgi och oral protetik.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Aj, det gör ont! Används barnens tid i tandvården rätt när resurser saknas?
Moderator: Åsa Engström Lindh, Övertandläkare i pedodonti

Medverkande:
Agneta Robertsson, professor
Åsa Renström, Tandläkare Folktandvården
Kerstin Lantto, Enhetschef Folktandvården

Torsdag 15.15-16.45 Sal: K2
Arrangeras av: Svenska Pedodontiföreningen
 
Vi står inför utmaningar att förbättra vår barntandvård med strategier som fungerar, ge vård och tid till de som bäst behöver. Vi behöver också vinna barnens förtroende genom att behandla dem med respekt och empati. Andra utmaningar är bland annat att utreda varför varannan injektion gör ont, hur vinner vi förtroende och hur vi kan få verksamheten bli kostnadseffektiv? Vi kan aldrig lova att det inte ska göra ont – men göra allt vi kan för att det blir så smärtfritt som möjligt!
Femtusen barn och en tandläkare? Problem, ineffektivitet och förseningar förändrades till ett effektivt teamarbete med bra flöde!

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
Framtidens läkemedelsförsörjning – brister, risker och innovationer
Talare: Tala Jalilian, Legitimerad apotekare

Torsdag 15.45-16.30 Sal: A5
Arrangeras av: ApoEx AB - sponsrat program
 
Varför tar det så lång tid innan nya läkemedel kommer ut på marknaden? Varför blir ett läkemedel restnoterat, hur ser ansvarsfördelningen ut och vad görs åt situationen? Och hur löser vi beredskapen vid krissituationer? 
ApoEx farmaceut Tala Jalilian reder ut huvudfrågorna kring framtidens läkemedelsförsörjning.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD

Tema: Diabetes

Både diabetes och parodontit är folksjukdomar. Intresset för sambandet mellan dessa vanliga sjukdomar är stort och ökande. Det finns ett dubbelriktat samband. Det innebär att prediabetes och diabetes påverkar parodontitens utbredning och allvarlighetsgrad, men att också parodontit tycks påverka plasmaglukosnivåerna hos en individ med diabetes. Framgångsrik behandling av parodontit kan sänka plasmaglukosnivån.

Enligt alla prognoser ökar förekomsten av diabetes såväl globalt som i de nordiska länderna. Under denna temaeftermiddag beskrivs diabetes och kopplingen till parodontit och aktuella rekommendationer redovisas för behandling av parodontit hos diabetespatienter. Liksom hur tandvården kan samverka med sjukvården genom bland annat screening. Vi inom tandvården har en stor kontaktyta mot befolkningen och kan där bidra med att driva prevention, vilket vi är bra på!

Sambanden allmänhälsa och munhälsa gör att eftermiddagens tema arrangeras gemensamt av tre ämnesföreningar vilket visar temats betydelse för tandvården och framtidens välfärd.

• Svensk förening för Parodontologi och Implantologi
• Svensk förening för Orofacial Medicin
• Svensk Samhällsodontologisk förening
• Socialstyrelsen

Temaeftermiddagen leds av moderator Björn Klinge, Senior professor

bild
Parodontit och diabetes – det du bör veta om orsak och verkan
Medverkande:
Anna Norhammar, Överläkare docent
Claes-Göran Östenson, Senior professor
Kåre Buhlin, Övertandläkare docent
Henrik M. Jansson, Tandläkare docent

Torsdag 13.00-14.20 Sal: K1
Arrangeras av: Svensk förening för Parodontologi och Implantologi
 
Både diabetes och parodontit är folksjukdomar. Intresset för sambandet mellan dessa sjukdomar är stort.
Aktuell forskning presenteras som visar att tidigare oupptäckta glukosstörningar, både diabetes och prediabetes, är en viktig riskfaktor för både allvarlig parodontit och hjärtinfarkt. Kombinationen allvarlig parodontit och okänd diabetes ökar ytterligare risken för att få en hjärtinfarkt.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
State of the art – Medicinsk screening inom tandvården
Medverkande:
Kerstin Brismar, Senior professor
Anna Norhammar, Överläkare docent
Helen Andersson, Sjuksköterska doktorand
Göran Friman, Tandläkare Med Dr

Torsdag 14.30-15.20 Sal: K1
Arrangeras av: Svensk förening för Orofacial Medicin 

Medicinsk screening – är det något för tandvården? Vad säger forskningen och sjukvården? Vilka erfarenheter finns idag inom tandvården? I seminariet deltar representanter från både sjukvården och tandvården. De redogör för sina tankar och erfarenheter om en gemensam folkhälsosatsning, en samverkan mellan vårdprofessionerna.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD 
bild
Tvärprofessionell samverkan – från låsning till lösning
Medverkande:
Claes-Göran Östenson, Senior professor 
Katri Harcke, Vårdutvecklingsledare diabetessjuksköterska
Anders Lindunger, Tandläkare klinikchef

Torsdag 15.30-16.00 Sal: K1
Arrangeras av: Svensk Samhällsodontologisk förening
 
Genom tvärprofessionell samverkan mellan primärvård och folktandvård minskar mörkertalet för typ-2 diabetes. Från låsning till lösning. Erfarenheter och forskningsresultat utifrån införandet av den selektiva screening-metoden Dent Di i Folktandvården och samtidig implementering av ett reciprokt remissflöde mellan tandvård och primärvård inom Region Stockholm. 
De medverkande representerar Karolinska Institutet samt Folktandvården och Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
Samverkan mellan tand-, hälso- och sjukvård - hinder och förbättringsförslag
Medverkande: 
Peter Lundholm, Sakkunnig Socialstyrelsen 
Thomas Malm, Utredare Socialstyrelsen

Torsdag 16.00-16.30 Sal: K1
Arrangeras av: Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat hinder för ändamålsenlig samverkan mellan tand-, hälso- och sjukvård där det finns en tydlig ömsesidig nytta med ökad samordning för ett effektivt omhändertagande utefter patientens behov. Socialstyrelsen presenterar förslag på hur samverkan mellan de två systemen kan förbättras. Patienter med diabetes har identifierats som en grupp där ökad samverkan kan bidra till en bättre hälso- och sjukvård och tandvård.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Då, nu och framtiden – paneldiskussion
Medverkande: 
Kerstin Brismar, Senior professor
Claes-Göran Östenson, Senior professor
Thomas Malm, Utredare Socialstyrelsen
Peter Lundholm, Tandläkare sakkunnig Socialstyrelsen
Anders Lindunger, Tandläkare klinikchef
Göran Friman, Tandläkare Med Dr

Torsdag 16.30-17.00 Sal: K1
Arrangeras av: Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, Svensk förening för Orofacial Medicin
Svensk Samhällsodontologisk förening

Kan tandvårdens framtida roll vara att bidra till välfärden i ett bredare perspektiv? Pengar för att ta hand om de sjuka inom sjukvården kommer kanske inte räcka till. Vi behöver istället förebygga! Vi inom tandvården har en mycket stor kontaktyta mot befolkningen och kan där driva prevention. Och det är vi bra på! Representanter för tandvården, sjukvården och Socialstyrelsen diskuterar en del av folkhälsans framtid.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD