Seminarier


Fredag 15 november

   
bild
Future Lab – Health

Fredag 9.00-17.00 A-hallen
Folkhälsan utvecklas positivt samtidigt som kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar ökar i befolkningen. Vad kan jag, kliniken och samhället bidra med för att skapa ökad hälsa? Följ med på en vandring genom Future Lab - Health. Besök dialogscenen och lyssna till välkända forskare, företagare och kliniker som ger sin syn på hälsa och verksamhetsutveckling. Stanna till i Demolabbet och upplev och provkör hur vi med ny teknik kan utveckla verksamheten och bidra till ökad hälsa - för oss själva och befolkningen. Det är Future Lab - Health 2019.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
 
bild
Stark som en björn – snabb som en örn
Talare: Kalle Zackari Wahlström

Fredag 9.00-10.00 Sal: K1
 
Kalle är reklamaren som blev träningsbloggare och programledare i TV. I en föreläsning berättar han mer om sina tankar om träning. "Man behöver faktiskt inte byta liv och sluta med allt kul för att få hålla på med träning. Träning tillhör nämligen inte de där i snabba sportiga kläder med quinoa och keso på armlängds avstånd. Det är inte heller något läskigt och skamfyllt som man gör två gånger i veckan för att man måste. Jag vill visa att träning kan vara någonting kul. Att kroppen älskar att få röra på sig och att träning tillhör alla, särskilt folk som tycker om att äta hamburgare och dricka öl."
 
Kalle är ingen träningsperson. Men han älskar att träna och att pressa sig så hårt han bara kan.
I föreläsningen berättar han på ett pekpinnebefriat och roligt sätt hur man kan hitta sin träningsglädje utan att nödvändigtvis vara en duktig typ som äter stenålderskost ur en plastburk varje dag.
 
Kalle Zackari Wahlström föreläser om hur man kan tänka kring träning för att det inte ska kännas "så satans tråkigt" och berättar om jobbiga saker han har gjort och vad han har lärt sig av det.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Tillsammans för framgång – teamwork tar behandlingarna till nya höjder
Moderator: Pernilla Larsson Gran, Specialist i Oral Protetik, Docent

Medverkande: 
Nadja Christensen, Tandsköterska, Protetikassistent
Nicole Winitsky, Specialist i Oral Protetik, Doktorand


Fredag 9.00-10.00 Sal: K11
Arrangeras av: Svenska Tandläkare-Sällskapet
 
Piloter, brandmän, akutsjukvårdare och poliser kan omöjligt göra sitt jobb om de inte vet vilken del i insatsen de skall utföra och om de inte vet vad deras kollegor kommer att göra. Det är samma sak för oss inom tandvården och kanske särskilt inom protetiken. Vi måste alla jobba mot samma mål och kommunicera med varandra kring vem som gör vad och när det skall utföras. Ni kommer under denna föreläsning att inspireras och lära av både tandsköterska, och tandläkare som berättar och tipsar om hur de samarbetar för att få en rolig arbetsvardag, nöjda patienter och goda behandlingsresultat. För det vill vi ju alla ha!

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomar
Talare: Tord Berglundh, Professor

Fredag 9.00-10.30 Sal: K2
Arrangeras av: Svensk förening för parodontologi och implantologi
 
Presentationen visar hur den nya klassificeringen kommer att förenkla arbetet i tandvården och underlätta kommunikationen mellan vårdgivare inom professionen och mellan tandvården, patienter och myndigheter.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
Hållbar tandvård, vårt ansvar
Moderator: Johanna Norderyd, Övertandläkare, Specialist i pedodonti

Talare: Brett Duane, Tandläkare

Fredag 9.00-10.30 Sal: K21
Arrangeras av: Etikkommittén, Sveriges Tandläkarförbund

Att reflektera över miljö och hållbar utveckling handlar om etik och är allas vårt ansvar. Tandvård påverkar miljön. Kunskap om hur vårt dagliga arbete påverkar miljön ger oss möjlighet att kunna planera så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Detta seminarium presenterar ett högaktuellt och mycket angeläget perspektiv på tandvård, etik och miljö.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Forskningsrapporter - Svensk Käkkirurgisk Förening
Rapportordförande: Carina Krüger Weiner

Fredag 9.00-11.30 Sal: K23
 
Den käkkirurgiska forskningen representerar hela den bredd som utgör specialiteten och har patienten och patientens problem i fokus. Årets rapporter belyser ämnen som käkledssjukdomar, käkledsartroskpi och identifiering av riskfaktorer kopplade till inflammatoriska allmänsjukdomar och livskvalitet. Kirurgiska metoder har utvärderats i behandling av käkanomalier och implantatkirurgi på unga samt attityder och omhändertagande av patienter som behandlats med benresorberande läkemedel. Flera av rapporterna visar på odontologiska och medicinskt multidisciplinära samarbeten samt uppföljning av studier om infektiösa endokarditer i kvalitetsregister.
 
 
bild
Ju fler kockar, desto bättre soppa! - vikten av interdisciplinärt samarbete
Moderator: Farid Akhlaghi, Paradontolog

Medverkande:
Claes Reit, Professor i endodonti
Peter Lingström, Professor i kariologi
Göran Kjeller, Docent i käkkirurgi
Bengt Hasseus, Docent i oral medicin
Brandon Washburn, Specialist i protetik

Fredag 9.00-12.00 Sal: A5
Arrangeras av: STS - Svenska Tandläkare-sällskapet

I dagens kurser inom tandvården läggs ofta fokus på avancerade tekniska metoder och behandlingar och inte sällan förbises de mer basala och grundläggande sjukdomsaspekterna. Dessutom blir befolkningen allt äldre och behovet att ta hänsyn till patients allmäntillstånd ökar i allt större utsträckning, vilket också innebär helt andra riskbedömningar vid odontologisk behandling.

Baserat på typiska kliniska situationer kommer kursledarna att debattera olika behandlingsmöjligheter och deras indikationer. Bland fallen som diskuteras tas aspekter upp som berör kariologiska, parodontola, endodontiska, protetiska, kirurgiska och medicinska frågeställningar. 

Åhörarna får möjlighet att under förmiddagen med hjälp av mentometer delta i terapiplaneringen och svara på frågor. Dessutom ges möjlighet att skicka frågor till talarna och få svar i realtid. Ett väldigt uppskattat upplägg enligt vår erfarenhet från de senaste riksstämmorna.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Tandläkaryrket och dess oändligt spännande karriärmöjligheter

Medverkande:
Aylin Marinova, Ordförande för Tandläkarförbundets Studerandeförening
Nikoo Bazsefidpay, Ordförande för Tandläkare utan gränser
Michael Hana, Tandläkare, Eindhoven
 
Fredag 9.00-10.30 Sal: A7
Arrangeras av: Tandläkarförbundets Studerandeförening
 
Den femåriga utbildning som ligger till grund för tandläkarens legitimation ger oss en fasad att stå på inför kommande yrket. Som många utanför den lilla tandläkarkåren kan tro, handlar yrket mycket mer än att bara producera lagningar och mängder av bedövning varje dag. Yrket erbjuder stimulering och utveckling på många olika plan och inte minst olika nischområden. Tandläkaryrket är ett yrke som ständigt utvecklas och förutsätter en levande fortbildning. I och med nya innovationer och förändringar inom professionen önskar studenterna, den kommande generationen inom professionen, ta del av de olika karriärvägarna och möjligheten att ta del av denna berikade djungel.

Tandläkarförbundets Studerandeförening bjuder därför in främst studenter, men även andra yrkesövare att delta i denna inspirerande föreläsning av två unga, drivna och duktiga tandläkare som tidigt kommit långt i sin karriär både i Sverige och utomlands. Syftet med föreläsningen är att inspirera studenter till olika vägar som finns inom tandläkaryrket och utveckla och stimulera till kreativitet.

Riktar sig till: TL, STUD

bild
Tandsköterskans historia
Talare: Louise Ericson, Ordförande i Museinämnden

Fredag 10.30-11.15 Sal: K11
Arrangeras av: Svensk Förening för Odontologiens Historia
 
I början på 1900-talet fanns inte tandsköterskor. Det var husan som diskade instrumenten efter dagens slut och hon öppnade dörren och tog emot patienterna. 
 
Statliga Tandläkarinstitutet startar tandläkarutbildning 1898 och endast en tandsköterska fanns där. 1923 flyttar institutet till Holländargatan och där startas en tandsköterskeutbildning. 
Tandläkare Dr Edmund Kells i New Orleans var en pionjär som anställde kvinnliga hjälpkrafter i sin praktik år 1885 och utvecklade deras arbetsuppgifter.
 
Svenska Tandsköterskeförbundet bildades 1943 som arbetade flitigt för professionalisering av yrket och sedermera med utbildningsfrågor. Projektet Nordplus, i samarbete med Norge och Danmark, blev en plan för tandsköterskans yrke 2025.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Endodonti – en utmaning i kliniken, kan vi hjälpas åt?
Medverkande: 
Lisbeth Dahlström, Övertandläkare & odontologie doktor
Charlotte Ulin, Klinikchef & övertandläkare

Fredag 10.30-12.00 Sal: K1
Arrangeras av: Svenska Endodontiföreningen
 
Hur kan vi lösa endodontiska utmaningar i vardagen med hjälp förbättringsarbete och forskning? Var står vi idag och vilka förutsättningar har vi? Vi delar med oss av våra idéer kring hur allmän- och specialisttandvård kan samarbeta för att möta behovet av endodonti nu och i framtiden.

Riktar sig till: TL
bild
Rätten till vård som inte kan anstå – Prisföreläsning 
Moderator: Gunnar Henning, Ordförande Etikkommittén

Medverkande: Torgny Alstad, Universitetslektor och Övertandläkare

Fredag 10.45-11.45 Sal: K21
Arrangeras av: Etikkommittén Sveriges Tandläkarförbund

Landstingen har skyldighet att erbjuda asylsökande och papperslösa personer vård som inte kan anstå men samtidigt är det upp till behandlaren att bedöma vilka åtgärder som behöver göras och vad det innebär. Vilka ställningstagande krävs av den behandlande tandläkaren för att avgöra vårdens innehåll och omfattning för den enskilde patienten? Detta seminarium presenterar ett försök att diskutera dessa frågor och behandlarens professionellas roll vid svåra avväganden.  

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Tjänstepension - en viktig del av dina anställningsförmåner
Talare: Eva Wistrand, Partsinformatör KPA Pension

Fredag 11.30-12.15 Sal: K11
Arrangeras av: Tjänstetandläkarna

Efter ett långt arbetsliv ser många fram emot att njuta av tillvaron som pensionär och kunna unna sig lite av livets goda. Frågan är bara hur mycket vi kommer ha råd att unna oss ur ett ekonomiskt perspektiv? Hur fungerar egentligen tjänstepensionen?  Hur mycket sätter arbetsgivaren av till den och hur påverkas pensionen av olika val som görs under arbetslivet som t ex deltidsarbete? De här frågorna är lika viktiga för både äldre som yngre anställda, vi blir förhoppningsvis alla pensionärer en dag. Föreläsningen belyser tjänstepensionen för anställda inom folktandvården och regionägda sjukhus.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Forskningsrapporter - Svensk Förening för Cariologi
Rapportordförande: Alfheidur Astvaldsdottir

Fredag 13.00-14.00 Sal: K23
 
Välkomna till en session med nya och spännande forskningsresultat inom ämnesområdet cariologi.
 
 
bild
Forskningsrapporter - Svenska Endodontiföreningen
Rapportordförande: Peter Jonasson

Fredag 13.00-15.00 Sal: K22
 
Sessionen speglas av en stor bredd, både när det gäller forskningsmetoder och forskningsfält, och bjuder på en exposé över aktuella forskningsfrågor inom ämnesområdet endodonti.
 
 
bild
Forskningsrapporter - Svensk Förening för Bettfysiologi
Rapportordförande: Ing-Marie Nilsson

Fredag 13.00-16.30 Sal: K24
 
Välkommen att uppdatera dig i den pågående forskningen inom området orofacial smärta och käkfunktionsstörningar. Spännande studier med aktuella och intressanta frågeställningar kommer att presenteras.
 
bild
Modern kompositteknik
Talare: Johan Hagman, Leg tandläkare

Fredag 13.15-14.45 Sal: A6
Arrangeras av: STS - Svenska Tandläkare-sällskapet

Den främsta orsaken att man gör fyllningar idag är att gamla kompositfyllningar utvecklar sekundärkaries - vi har en epidemi av dåliga kompositfyllningar!

Föreläsningen handlar om hur vi har gått tillbaka till ritbordet för att lösa de svårigheter som kompositen har men också för att tillvarata dess styrkor. Hur görs fyllningar som inte bara fungerar bättre och håller längre utan som dessutom känns bättre? Vi går igenom hela konceptet med fokus på hur man återskapar optimala kontaktpunkter för att skapa fyllningar som håller.

Riktar sig till: TL, TSK, STUD
bild
100% hälsa!
Talare: Leila Söderholm
 
Fredag 13.30-14.30 Sal: K1
 
Forskning visar tydligt att vardagsrörelse är livsviktigt. Hur tar du dig ur gamla spår? Hur lurar du hjärnan att börja göra sånt som är bra för dig?
 
Denna forskningsbaserade föreläsning bjuder på massor av humor, energi och igenkänning – inga pekpinnar eller dåligt samvete. Leila är expert på att fånga alla oavsett vem du är. Hon har satt vardagsträningen på kartan!

Leila Söderholm blev 2017 Årets Hälsoinspiratör framröstad av svenska folket och som förra året nominerades till en av Årets Talare.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Tandvårdens förtjänster och problem i välfärdssverige 
Moderator: Maria von Beetzen, Specialisttandläkare oral protetik

Medverkande: 
Acko Ankarberg Johansson, Riksdagens socialutskott

Fredag 13.30-14.30 Sal: K16
Arrangeras av: STS - Svenska Tandläkare-sällskapet

Är tandvården en svensk framgångsbransch? Acko Ankarberg Johansson (KD) är ordförande i Riksdagens socialutskott som bland annat har hand om tandvårdsfrågor. På Riksstämman talar hon om tandvården sett i breda perspektiv och om sitt arbete i utskottet.  Ankarberg Johansson har tidigare varit Kommunalråd i Jönköping, samt regeringens utredare med direktivet fritt val inom äldre- och handikappomsorg. Möjlighet till frågor från publiken kommer att finnas. 

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD
bild
Tandläkekonsten - från hantverk till akademi
Talare: Ingvar Alba, leg tandläkare

Fredag 13.30-14.30 Sal: K11
Arrangeras av: Svensk förening för Odontologiens Historia

Under medeltiden inskränkte sig tandvården till att bekämpa tandvärk. På 1700-talet inledde P. Fauchard den franska odontologins "guldålder". Därefter beskrivs några förgrundsfigurer som utvecklade odontologin under 1800-talet och början 1900-talet till en medicinsk specialitet.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Peri-implantit behandling - ett pragmatiskt tillvägagångssätt
Talare: Andreas Stavropoulos, Professor

Fredag 14.45-15.45 Sal: A7
Arrangeras av: Svenska Förening för Parodontologi och Implantologi

Peri-implantit är ett vanligt tillstånd i den vardagliga kliniska verksamheten. Behandlingen är ofta komplex samtidigt som det inte råder någon enighet om vad som är den mest effektiva behandlingen. Idag inleds oftast behandlingen med anti-infektiva icke-kirurgiska åtgärder som i de flesta fall följs upp med kirurgiska resektiva och/eller regenerativa ingrepp; i vissa fall är den bästa lösningen att ta bort implantatet.

Denna föreläsning presenterar ett logiskt arbetsflöde för omhändertagandet av peri-implantit åskådliggjort med hjälp av kliniska videofilmer och patientfall.

Riktar sig till: TL, THYG, STUD
bild
Oralmedicinska fallpresentationer
Medverkande:
Jenny Öhman Övertandläkare
Anna Ljunggren Övertandläkare
Anna Arvidsson ST-tandläkare
Anna Hartwig, Övertandläkare 
Fredrik Holmkvist, Övertandläkare

Fredag 14.45-16.15 Sal: A5
Arrangeras av: Svensk Förening för Orofacial Medicin

I detta symposium kommer oralmedicinska patientfall att presenteras med kliniska och histopatologiska bilder. Ett gott samarbete mellan kliniker och oralpatologer är en förutsättning för att ställa rätt diagnos på sjukliga förändringar i munhålan. Allmänsjukdomar men också lokala slemhinnesjukdomar kan manifestera sig i munnen och utredningar kräver ibland en dialog mellan klinikern och oralpatologen. Symposiet kommer att, med hjälp av oralmedicinska fall, belysa detta samarbete.

Riktar sig till: TL, THYG
bild
Ledarskap som tar verksamheten till nya höjder 
Medverkande: 
Mats Gottschalk, HR-chef Folktandvården Skåne AB
Johan Bertlett, Fil.Dr

Fredag 15.00-15.45 Sal: K11
Arrangeras av: Folktandvården Skåne
 
Tandvårdsbranschen står inför stora förändringar. Digitalisering och kompetensförsörjning utmanar invanda arbetssätt och såväl organisationer som medarbetare behöver förbereda sig för framtiden. 
 
Folktandvården Skåne arbetar systematiskt med ledarutveckling på alla nivåer för att skapa utvecklingskraft och delaktighet och har, tillsammans med BOLD Consulting och Lunds universitet, utvecklat ett eget Ledarindex för att få ett ledarskap i ständig utveckling. Hur snabbt kan man se effekten av ett systematiskt arbete med ledarutveckling?

Hör Mats Gottschalk och Johan Bertlett berätta om Folktandvården Skånes positiva resultat.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Dental erosion – ett modernt tandslitage kopplat till livsstil och hälsa 
Moderator: Hans Nilson, Tandläkare, specialist i oral protetik

Medverkande: 
Ulrica Gidlund, Tandläkare, specialist i oral protetik

Prisutdelare:
Gunnar Håwi, Tandläkare
 
Fredag 15.00-16.30 Sal: K2
Arrangeras av: American Dental Society of Sweden och Göteborgs Tandläkare-Sällskap
 
Erosionsskador på tänder blir allt vanligare. Vad kan man göra för att förebygga dem och när och hur skall de behandlas? Genom pågående förändringar i vår livsstil har nya riskfaktorer för tandhälsan uppkommit. En ökad konsumtion av sur mat och dryck men också olika sjukdomar bidrar till att våra tänder allt oftare utsätts för sur påverkan. Denna föreläsning sätter blickfånget på området dental erosion, från diagnostik och prevention till omfattande protetisk rehabilitering med funktion och estetik i samklang.

Föreläsningen avslutas med utdelandet av årets Sverkerpris.

Tema: Karies och Kunskapsstyrning

I media hör vi och i statistiken ser vi att kariessjukdomens tillbakagång har stannat upp och i vissa åldersgrupper till och med ökat. Vad är orsaken till detta? Är det en generationsfråga eller en förändrad attityd i samhället. Kan det vara en fråga om hur tandvården organiseras eller hur den finansieras? Vad kan vi göra och vad gör olika delar av tandvården för att vända en negativ trend som riskerar att fortsätta eller till och med förvärras?

Seminariet inleds med ”Karies ökar bland våra barn – varför och vad gör vi?” Arrangör är Svenska Pedodontiföreningen. Därefter seminariet "God tandvård kräver kunskap" initierat av Svensk förening för samhällsodontologi, om statlig kunskapsstyrning där Socialstyrelsen och SKLs Nationella Programområde Tandvård, medverkar. Ett initiativ inom kariesområdet presenteras.

Förmiddagen avslutas med att alla medverkande och representanter från Svensk Förening för Cariologi samtalar runt frågan om hur vi alla kan, oavsett vilken position vi har i Tandvårdssverige bidra till en positiv förändring. Vad kan vi tillsammans göra för att nå ut till professionen och befolkningen?

bild
Karies ökar bland våra barn – varför och vad gör vi?
Moderator: Pernilla Lif Holgerson

Medverkande: 
Anita Alm, Övertandläkare
Gunilla Klingberg, Professor
Hans Östholm, Tandläkare, Bitr. registerhållare SKaPa

Fredag 9.00-10.30 Sal: A6
Arrangeras av: Svenska Pedodontiföreningen

Karies ökar hos barnen i Sverige, de mest drabbade blir sjukare och fler behöver narkosvård. Rapporter visar att tandhälsan hos våra barn har blivit sämre. Vårt samhälle ger stressade familjer som inte alltid prioriterar att reflektera och ta in kunskap. Har kunskapen om att karies är en sjukdom som individen själv kan påverka, fallit i glömska? Varför ser vi denna negativa trend? Har vi tappat sugen och låtit media och marknad ta över? Gör vi allt vi kan? Tar vi mjölktänders betydelse på tillräckligt stort allvar?

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD

bild
God tandvård kräver kunskap
Moderator: Anna-Karin Wagner, Utvecklingschef, Folktandvården Västmanland AB

Medverkande: 
Gunnel Håkansson, Tandvårdsstrateg
Karin Sunnegårdh-Grönberg, Övertandläkare/universitetslektor
Elisabeth Wärnberg Gerdin, Enhetschef Socialstyrelsen

Fredag 10.45-11.45 Sal: A6
Arrangeras av: Svensk Samhällsodontologisk Förening
 
Svensk tandvård ska utgå från bästa tillgängliga kunskap, för att bli jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv. Men vi vet att det finns stora kunskapsluckor i tandvården och det är inte sällan svårt att införa nya arbetssätt. 
 
För att åstadkomma en god vård samarbetar regionerna och fyra myndigheter - Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket och SBU – i ett partnerskap till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och tandvården. 
 
I detta seminarium möter du Socialstyrelsen och NPO-tandvård, som är ett av 24 programområden i regionernas arbete för kunskapsstyrning. Vi vill ge dig en inblick i hur nationell kunskapsstyrning i dagens tandvård går till och även ge exempel från det pågående arbetet med regional kunskapsstyrning och implementering av förbättrade arbetsmetoder inom kariesområdet.

Riktar sig till: TL, TSK, THYG, TTEKN, STUD
bild
Tema Karies - panelsamtal
Moderator: Lars Gahnberg, Docent

Medverkande: 
Elisabeth Wärnberg-Gerdin, Socialstyrelsen
Gunnel Håkansson, Nationella, Programområdet Tandvård
Karin Sunnegårdh-Grönberg, NAG Nationella arbetsgruppen karies
Hans Östholm, SKaPa Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit
Pernilla Lif-Holgersson,  Svenska Pedodontiföreningen
Dan Ericson,  Svensk förening för Cariologi
Anita Alm, Övertandläkare Västra Götalandsregionen

Fredag 11.45-12.30 Sal: A6
 
I Sverige finns en aktuell kariesproblematik. Fredag förmiddagens seminarier har berört detta. Kunskap behövs och en spridning av kunskapen, såväl till befolkning som till profession är nödvändig.
 
Riktar sig till: TL, TSK, THYG, STUD