Styra och leda framtidens välfärd 2020, 9-10 januari i Göteborg

  

2020 års upplaga av konferensen är genomförd. Över 350 personer deltog på konferensen.


Detta var den tredje och största av de konferenser vi genomfört och tyvärr kunde vi inte ta emot alla som ville komma.
Organisationskommittén vill tacka alla deltagare för en mycket framgångsrik konferens! 

Titta gärna på filmen för att få ett intryck av vad som pågick under de två konferensdagarna.
 


Hälsningar
Organisationskommittén för Styra och leda framtidens välfärd 2020


 

Välkomna till den tredje upplagan av konferensen Styra och leda framtidens välfärd 2020. Ledande företrädare, både politiker och tjänstemän, för såväl kommuner som landsting är välkomna till möten med forskare och kollegor från hela landet.

Göteborgs universitet, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Suntarbetsliv samt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), hoppas skapa en ny spännande konferens där vi kommer att presentera såväl konkreta exempel på utvecklingsarbete ute i den offentliga sektorn som aktuell svensk forskning.

Konferensen har denna gång fyra teman och varje tema har två sessioner. 
 

Tema 1: Digitalisering

Session 1: Digital transformation i praktiken – möjligheter och utmaningar
Session 2: Verksamhetsutveckling och agilitet – hur gör man?
 

Tema 2: Styrning & uthållighet

Session 1: Varför är det så lätt att börja men så svårt att sluta?
Session 2: Kommunalt självstyre och fragmenterad styrning – vägar framåt
 

Tema 3: Organisering & arbetsmiljö

Session 1: Välfärdens kompetensförsörjning och arbetsmiljö- hur hänger det ihop?
Session 2: Varför är det särskilt svårt att jobba med arbetsmiljö där det behövs som mest?

Tema 4: Leda för framtidens välfärd

Session 1 En organisation där det går bra att vara chef
Session 2: Leda för tillit

 

 

Arrangeras
Tid: 9-10 januari 2020
Plats: Handelshögskolan i Göteborg.
Entré och registrering: Vasagatan 1

...

Kontakt
Vid frågor om programmet kontakta: anders.ostebo@gu.se


Frågor gällande ditt deltagande och din registrering.
Kontakta: Meetagain Konferens,
styraochleda2020@meetagain.se