ONSDAG 6 NOVEMBER


08.30

REGISTRERINGEN öppnas och kaffe serveras


09.30-10.40

GEMENSAMT, rum Mälarsalen

09.30
Information

09.40-09.55
Välkomstord
Sven Stafström, Vetenskapsrådet
Joakim Stymne, Statistiska centralbyrån
Mona Heurgren, Socialstyrelsen


09.55-10.40
Att avslöja missförhållanden med dataanalys
Kristoffer Örstadius, Dagens Nyheter
 

10.40-11.00

FÖRMIDDAGSKAFFE
 

11.00-12.15

PARALLELLA SESSIONER i Mälarsalen, Nobelterassen och Lindgrenrummet
 

 Spår A | Nobelterassen

11.00-11.35
Forskningsdokumentation
Cecilia Martinsson Björkdahl, Karolinska Institutet

11.35-12:10
Etikprövning och registerforskning
Jörgen Svidén, Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP)

 Spår B | Mälarsalen

11.00-11.35
Att kombinera registerdata med andra ”stora data”

Eva Hellström-Lindberg, Karolinska Institutet

11.35-12.10
Automating Welfare – Promises and Challenges
Anne Kaun, Södertörns Högskola

 Spår C | Lindgren

11.00-11.20
Förbättrad transfusionssäkerhet med Big Data

Gustaf Edgren, Karolinska Institutet 

11.20-11.40
Hipstherstudien - den första randomiserade studien i ett ortopediskt kvalitetsregister
Michael Möller, Sahlgrenska Universitetssjukhuset11.40-12.00
Berätta en historia med hjälp av data
Yulia Blomstedt, Registercentrum Norr

12.15-13.45

LUNCH
 

Från 12.30

LUNCHPRESENTATIONER, rum Lindgren

  • Biobank Sverige
  • Forte
  • Försäkringskassan
  • Riksarkivet
  • Socialstyrelsen
  • Statistiska centralbyrån
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Vetenskapsrådet


13.45-14.30

GEMENSAMT, rum Mälarsalen

13.45-14.30
Panelsamtal - Framtidens datatillgång
Moderator: Jörgen Svidén

Sonja Eaker Fält, Biobank Sverige
Caroline Olgart Höglund, Försäkringskassan
Per Dannetun, Linköpings universitet
Catharina Grönqvist, Riksarkivet

 

14.30-15.00

EFTERMIDDAGSKAFFE


15.00-16.00

PARALLELLA SESSIONER i Mälarsalen, Nobelterassen och Lindgrenrummet
 

 Spår D | Nobelterassen

15.00-15.35
Ett friskare Sverige genom bättre förutsättningar för forskning på biobanker och hälsodata
Therese Fagerqvist och Christian Bruzelius, Biobank Sverige


15.35-16.10
Personnummer – möjligheter för den registerbaserade forskningen
Jonas Färnstrand och Jenny Lindberg, Statistiska centralbyrån

 Spår E | Mälarsalen

15.00-15.35
Harnessing machine intelligence: four ways in which social scientist can deploy learning algorithms
Adel Daoud, Göteborgs universitet


15.35-16.10
Machine learning and health data
Andrea Ganna, University of Helsinki

 

 Spår F Lindgren

15.00-15.20
Att omvandla det ideella arbetet i Sverige till pengar
Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

15.20-15.40
Demografiska registerstudier – möjligheter och utmaningar
Gunnar Andersson, Stockholms universitet

15.40-16.00
SwedPop - Svenska befolkningsdatabaser för forskning

Martin Dribe, Lunds universitet

16.10-16.20

PAUS
 

16.20-17.00

GEMENSAMT, rum Mälarsalen

16.20-16.50
Panelsamtal: Framtidens registerbaserade forskning
Moderator: Jörgen Svidén

Gustaf Edgren, Karolinska Institutet
Gunnar Andersson, Stockholms universitet

Yulia Blomstedt, Registercentrum Norr


16.50-17.10
Avslutning