Möt våra fantastiska talare

Precis som tidigare år kommer vi att fokusera på seminarier inom följande tre områden:
- Forskning
- Praktik
- Inspiration


James Nottingham

James Nottingham is co-founder and director of Challenging Learning, a group of companies with 30 employees in six countries, including Sweden.
His passion is in transforming the most up-to-date research into strategies that really work in the classroom. He is regarded by many as one of the most engaging, thought-provoking and inspirational speakers in
education.
Using Dialogue to Enhance Student Learning
Dialogue is key to unlocking students learning potential, allowing them to express their thinking and understanding in increasingly more meaningful ways. It also sits brilliantly alongside the many exciting technologies that are becoming part of student learning.

Seminariet hålls på engelska.


Sissela Nutley

Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hennes forskning har främst undersökt utvecklingen av de exekutiva funktionerna och om de går att påverka med exempelvis datoriserad träning eller genom vad vi ägnar oss åt på fritiden. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans formbarhet, uppmärksamhet och relationen till sociala medier och driver den ideella förening Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst.


Jonas Hammarberg

Jonas Hammarberg är en av landets mest anlitade föreläsare inom ledarskap och när det gäller digital transformation. Som certifierad coach arbetar han med en kombination av traditionell organisationsutveckling och digitala verktyg, med människors inre motivation och engagemang i fokus. Jonas är högaktuell med boken Apparnas Planet – människans roll i en digital värld. Jonas skrev även den bästsäljande boken Get Digital or die trying tillsammans med författarkollegan Arash Gilan. Jonas har en unik förmåga att väva samman organisation, kultur och ledarskap i en digital kontext.


Lucy Crehan

Lucy is an education explorer and international education consultant. She taught science and Psychology at a secondary school in London before completing a Masters in Education at Cambridge. She then spent time working in schools and living with teachers in five 'top-performing' education systems; the basis for her book, ‘Cleverlands: the secrets behind the success of the world's education superpowers’, one of The Economist’s ‘books of the year 2016’. On her return, Lucy wrote a book on teacher career structures for IIEP UNESCO, and spent a year as part of a team advising foreign governments on education reform at Education Development Trust. She now works as an independent consultant, and is conducting research for another book.


Per Naroskin

Per Naroskin är psykolog. Vid sidan av sitt arbete som privatpraktiserande psykoterapeut är han författare och dramatiker. Under 2019 utkom han med tre böcker om att ha styrfart i livet.
Per medverkar regelbundet i till exempel Modern Psykologi och Tidningen M där han svarar på brevfrågor. Mest känd är han förmodligen som en av Spanarna i radioprogrammet med samma namn. Per är också en mycket efterfrågad föreläsare i allt som rör mänskliga relationer, professionellt såväl som i privatlivet. Hans föreläsningar pendlar mellan humor och allvar och mellan det personliga och det teoretiska. 
Fotograf: Hjalmar Kyle


Anna Åkerfeldt

Anna Åkerfeldt, Ph.D i didaktik, Stockholms Universitet och Ifous - Innovation, forskning och utveckling i skolan. Anna Åkerfeldts forskningsintresse rör frågor kring lärande, undervisning och bedömning i digitala miljöer såväl för de yngre- som äldre eleverna. Anna har en bakgrund som förskollärare, designer av e-learning applikationer och lärarutbildare. För närvarande medverkar Anna i forskningsprojektet Programmeringens didaktik - Lärande och bedömning av programmering i grundskolan samt process- och projektleder Ifous forsknings och utvecklingsprogrammet, Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.


Semira Vikström

Semira Vikström är rektorn som tog över Visättraskolan (en F-6-skola i ett socioekonomiskt hårt belastat område) i Huddinge år 2013. Sedan dess har skolan förändrats i grunden när det gäller till exempel kunskapsresultaten, arbetsmiljön, ekonomin, tryggheten och trivseln. Detta har hon lyckats med genom ett gott ledarskap där hon fått med sig all personal på den förändringsresa som hon genomfört. 
Semira utsågs till Årets Chef i Huddinge 2014, var Finalist i Sveriges Stora skolledarpris 2018 och Finalist i Årets skolledare, Skolledare21 2019. 


Martin Renton

Martin Renton is a highly sought-after keynote speaker, leader, facilitator and coach. He is the Director of Consultancy at Challenging Learning and is responsible for the outstanding delivery of all the long-term development projects.  Martin’s excellent reputation is well earned. His core belief that professional development is not a ‘quick fix’ but a deep process of change has led to some very powerful effects in schools and colleges around the world. Teachers and leaders who have worked with Martin over an extended period of time refer to increased engagement, motivation and better progress for all students.


Mark Anderson

A former school leader with more than twenty years of experience in the classroom, leading successful faculty departments, being a local authority lead teacher and responsible for some of the world’s most innovative 1:1 programmes. His mission has always been to impact positively on the future of children. His ICT Evangelist blog has won the Education Blog of the Year award. Mark has written a successful book ‘Perfect ICT Every Lesson‘ and he´s  one of the UK’s most in-demand keynote speakers. He is a passionate advocate for the purposeful use of technology linked to pedagogy. He is Apple Distinguished Educator, Google Certified Innovator and Microsoft Certified Educator.


Maria Glawe

Maria Glawe, förstelärare och speciallärare på Söderslättsgymnasiet samt projektledare på avdelningen för hållbar utveckling i Trelleborgs kommun.
En mer utförlig beskrivning av hennes olika uppdrag hittar du på hennes hemsida.


Simen Spurkland och Henriette Ibsen

I 2013 fikk Simen og Henriette en gavepakke av en utfordring: Vøyenenga skole og deres klasse ble valgt ut til å teste ut bruk av iPad som pedagogisk verktøy, 1:1. Det er nå snart 7 år siden, og det har skjedd mye. I dette foredraget går de gjennom hvilke faktorer som lå til rette for at de skulle lykkes. Dette er et foredrag om skoleutvikling, skoleledelse, lærerens profesjonalitet og hensiktsmessig bruk av digitale verktøy. Du får se hele prosessen, og ikke minst et innblikk i hvordan elevstemmen blir når bruken av digitale verktøy er hensiktsmessig.


Karin Gifvas

Karin är speciallärare med inriktning på språk-, läs- och skrivsvårigheter och hon har ansvarat för barns/elevers läsutveckling på alla nivåer inom förskola och grundskola i mer än 20 år. Idag jobbar Karin på Lexplore och hjälper skolor med hur man kan effektivisera processen med att identifiera vilka elever som har svårigheter med läsningen samt hur man kan stötta dem så de får färdighetsträning på rätt nivå.


Magnus Johansson

Magnus är utbildad ämneslärare i matematik, naturkunskap och gymnastik. Efter 14 år som lärare började han i 2011 som rådgivare innanför IKT och pedagogik i Asker kommun utanför Oslo. 2014 fullförde han en master inom IKT och lärande och har de sista åren också varit Certified Google Trainer och Microsoft Innovated Education Expert. 
I Asker har han bland annat varit med och tagit fram en strategi för pedagogisk bruk av IKT och testat ut olika digitala lösningar med ett urval av skolor innan politikerna beslutade att alla elever från åk 1 till 10 skall använda Google Suite for Education och Chromebooks. Han är också medlem av projektet digital læring i Askerskolen och leder ett projekt i förskolan (dagis i Norge) där man prövar iPad som ett pedagogiskt verktyg i vardagen.
Hans motto är - Det handlar inte om att “använda digitala hjälpmedel mest möjligt men bäst möjligt” 


Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson är leg. gymnasielärare i svenska och historia, vinnare av Amy-priset 2015, Guldäpplet 2015 för sitt arbete med digital teknik i klassrummet samt Svenska Akademiens svensklärarpris 2017.

Hon är författare till böckerna:
- Läsa och samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg (2019)
- Digitalisering, literacy och multimodalitet(2018)
- Mötet med texten – inkluderande läsundervisning (2016)
- Läromedelsserien Metafor för svenska på gymnasiet. 
bloggen Jenny på Wendes delar hon med sig av sitt arbete.


Håkan Furevik

Håkan Furevik har arbetat som rektor i över 10 år. Han har även varit både barn och elevombudsman och chef för elevhälsan inom Vittrakoncernen med deras 25 skolor. Nu är han VD för Admentum som tagit fram en digital lösning för dokumentationen inom elevhälsan. 


Joacim Carlsson

Joacim Carlsson, förstelärare och pedagogisk it-ansvarig på Transtenskolan i Hallsberg.
Joacim har under flera år arbetat med digitalisering i skolans värld och även handlett studenter och kollegor. 
 
Joacim bedriver även youtubekanalen ”Magister Joacim” där han genomför olika genomgångar av verktyg och hur de kan användas i undervisningen samt hur digitaliseringen kan användas för att stärka elevernas kunskaper. Joacim lyfter även allmänna frågor som rör skolan. 
 
Joacim är även författare till boken ”Blivande eller Ny lärare? - Grattis!”
Boken utgår ifrån frågeställningar som VFU-studenter samt nyanställda lärare som fått sin första tjänst haft.

 

Annika Agélii Genlott

Annika har forskat inom informatik på Örebro Universitet och är nu ansvarig för SKLs projekt kring den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering (#skolDigiplan). Annika har även varit drivande när det gäller att ta fram och sprida modellen STL (Skriva sig till Lärande).


Gunilla Möller

Gunilla Möller har under sina 22 år som lärare arbetat i alla årskurser, från Förskoleklass upp till åk 9. Under 7 år arbetade hon dessutom som IKT-pedagog (vid sidan av undervisningen) i Örebro. I hennes försteläraruppdrag ingick att utveckla både IKT och matematik från förskolan upp till åk 9. Gunilla har under 5 år rest ut till skolor, förskolor och gymnasium i Sverige, för Skolpartners räkning, och utbildat och inspirerat både rektorer, pedagoger och elever i användandet av iPad, Chromebook, PC och Mac, samt i användbara webbresurser, appar och program.

Idag är Gunilla heltidsanställd på Advania Skolpartner som pedagogisk utvecklingsledare och arbetar med att skapa och hålla i utbildningar för pedagoger. Hon är en van föreläsare och utbildare och åker varje vecka ut och håller i allt från workshops till inspirationsföreläsningar i stora aulor. Hon älskar att hitta bra och användbara sätt som gör att eleverna får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar deras kunskapsutveckling. 


Johan Lindström

Johan är utbildningsansvarig på Advania Skolpartner och har tidigare jobbat som lärare och biträdande rektor i Sollentuna kommun. Johan har även en gedigen erfarenhet av elitidrott med nästan 20 år som volleybollspelare och tränare i elitserien i bagaget.